Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Torggata. Foto: Amund Johne. I gatekryssene har granittdekket fått grovere overflate som et fartsreduserende tiltak. Ved gangfelt er det varselfelt for blinde og svaksynte.

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Torggata

Les mer om prosjektet her.

Foto: ill: Markus Heibø

NLAs høstkonferanse 2016 "Tilhørighet til landskap"

01.07.2016 | MV

NLA Oslo og Akershus inviterer til høstkonferanse 21. oktober i tilknytning til Oslo arkitekturtriennale. Tittel på konferansen er Tilhørighet til landskap: Om å komme fra - om å komme til - om å komme tilbake. Sted: DOGA, Oslo.

Foto: Eline Smeby Tveten

eBenken lanseres i Oslo 26.8

24.08.2016 | MV

eBenken er et nytt og interaktivt gatemøbel som skal plasseres i ulike deler av Oslo sentrum i avgrensede perioder. eBenk har gratis Wi-fi og gir folk mulighet til å lade mobilen, men den er også til for deg som ønsker å arrangere noe som krever strøm, for eksempel en mini-konsert eller et sted å selge mat fra food-trucken.

Foto: Statsbygg

Statsbygg planlegger utstillingsveksthus på Tøyen

11.08.2016 | MV

Statsbygg planlegger for bygging av et stort utstillingsveksthus for Botanisk hage på Tøyen, som er en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Det skal holdes et orienteringsmøte 25. august for potensielle leverandører av klimaanlegg.

Foto: Rainer Stange

STI FOR ØYE - Vestfolds svar på "Louisiana"

10.08.2016 | MV

Kunstnere og arkitekter fra fjern og nær inviteres med på utviklingen av det som kan bli Vestfolds svar på «Louisiana», etter at politikerne i Stokke i sommer vedtok å overdra den 5.000 m2 store bygningsmassen på Fossnes til Stiftelsen Sti for øyet for en symbolsk sum.

Foto: Kjetil Aa for Agraff og Norconsult

Utlysning av Gravminnekonkurranse

22.08.2016 | MV

I forbindelse med Nordisk kongress i København i september 2017, utlyses det en gravminnekonkurranse i regi av Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK).

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape