Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Harstadpakken - Rv. 83 gjennom Harstad. Foto: Illustrasjoner: Asplan Viak AS, Tromsø

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Harstadpakken - Rv. 83 gjennom Harstad

Les mer om prosjektet her.

Foto: Ill: Torbjørn Hundere

Transportløsninger i framtidens byer, frokostmøte 12.5

27.04.2016 | MV

NLA i samarbeid med Naturviterne inviterer til gratis frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 12. mai. Tema for møtet er hvordan vi skal få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtransport for å forflytte oss i stadig mer folkerike byer.

Foto: Ill: Anne Pernille Anvik

Styrket samarbeid mellom NAL, NIL og NLA

28.04.2016 | MV

Den tidligere styringsgruppen for Ny, felles organisasjon har startet arbeidet for å styrke samarbeidet mellom de tre organisasjonene. Ressursene som er lagt ned i organisasjonsprosessen har bidratt til å skape en plattform for et tettere samarbeid framover. Selv om vi fortsetter med egne organisasjoner og lokalgrupper/lokalforeninger, kan vi likevel jobbe aktivt for å styrke arkitekturprofesjonene og fagene sammen, både lokalt og nasjonalt.

Foto: The Guardian

Tromsø botaniske hage kåret til en av verdens ti fineste hager

29.04.2016 | MV

The Guardian hadde i april en uhøytidelig kåring av verdens 10 fineste ukjente hager og kom opp med et imponerende knippe steder fra Japan, India, Skotland, England, Nederland, Mexico, Italia og Tyskland - og Norge.

Foto: SLA

Landskapsarkitekturprisen 2016 til SLA

18.04.2016 | MV

Landskapsarkitekturprisen 2016 tildeles SLA AS for Brattøra friområde i Trondheim. Prisen ble delt ut på NLAs fagdag Byvrimmel i Trondheim fredag.

Foto: Tom Riis, NRK

Nominasjoner til Vakre vegers pris 2016, frist 23.5

25.04.2016 | MV

"Vegdirektørens pris for vakre veger" er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Prisen ble innstiftet i 1988 og deles ut av vegdirektøren annet hvert år.

Foto: Mona Vestli

Styret i NLA etter årsmøtet 2016

27.04.2016 | MV

NLA avholdt sitt årsmøte i Trondheim lørdag 16. april. 38 stemmeberettigede medlemmer deltok, inkludert fullmakter var det i alt 99 stemmer. Alle styremedlemmene som var på valg under årsmøtet i NLA i Trondheim 16. april, fikk fornyet tillit.

Foto: Latz+Partner

IFLAs Sir Geoffrey Jellicoe Award 2016 til Peter Latz

27.04.2016 | MV

IFLAs ærespris Sir Geoffrey Jellicoe Award 2016 er tildelt den tyske landskapsarkitekten Peter Latz. Latz er mest kjent for sine arbeider med metamorfoser av tidligere industriområder til postindustrielle landskap.

Foto: Mona Vestli

FAGUS forskriftsturné om fremmede organismer

17.03.2016 | MV

I løpet av april og begynnelsen av mai kommer FAGUS til Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø for å informere om den nye «Forskriften om fremmede organismer» som begynte å gjelde fra 1.1.2016.

Foto: Camilla Jenssen

Norges beste uterom 2016 til Bjerkedalen park, Oslo og Saunesparken i Ulsteinvik

25.04.2016 | MV

Under messen Miljø & Teknikk på Telenor Arena i forrige uke, ble Bjerkedalen park kåret til "Årets beste uterom 2016" i kategori byområde og Saunesparken i Ulsteinvik i kategori tettsted. Prisen deles ut hvert tredje år, av Norsk Kommunalteknisk forening og NAML - Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape