Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Hokksund ungdomsskole. Foto: Østengen & Bergo AS

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Hokksund ungdomsskole

Les mer om prosjektet her.

Foto: www.synlig.no

Innovasjonsprisen for universell utforming

25.08.2014 | MV

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Frem til 31. oktober kan du foreslå kandidater gjennom et enkelt skjema på nett.

Foto: utdanningsdirektoratet.no

Disputas om arealdisponering i uteanlegg for barn

20.08.2014 | MV

Askild H. Nilsen disputerer 29. august på ILP - NMBU om hva som påvirker arealdisponering i uteanlegg for barn. Temaet er høyst aktuelt med tidens mange barnehageutbygginger.

Foto: (ill.) Siv Storøy

Landscape and Democracy - NLA/IFLA Europe conference 17.10

03.07.2014 | admin

17. oktober arrangerer NLA høstkonferansen "Landscape and Democracy" på NMBU, Ås. NLA's autumn conference 17 Oct is a cooperation with IFLA Europe's seminar attended to the IFLA General Assembly 2014, 18-19 October in Oslo.

Foto: Lone Kjersheim

Arbeidsgruppen NLA i framtida

22.08.2014 | MV

Under NLAs årsmøte ble det tatt til orde for å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på videre organisering og modernisering av NLA: Arbeidsgruppen NLA i framtida. En arbeidsgruppe som ble nedsatt i forrige styremøte har nå konstituert seg og avholdt første møte.

Foto: Shinjuku Gyoe

NLA studietur til Japan våren 2015

03.07.2014 | admin

NLA arrangerer studietur til Japan under hanamien, for å oppleve kirsebær- og plommeblomstringen. Tidsrom: 19. mars - 1. april, med mulighet for forlengelse i påskeuken.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape