Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Ullbergparken lokalsenter - mulighetsstudie. Foto: Ukjent

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Ullbergparken lokalsenter - mulighetsstudie

Les mer om prosjektet her.

Foto: Siv Storøy

NLAs høstkonferanse 16.10. i Stavanger

23.06.2015 | MV

NLAs høstkonferanse 2015 arrangeres i Stavanger 16. oktober og har tittel "Landskapet først - en strategi for levende byer"

Foto: Ten Landscapes: Parque ecológico de Xochimilco

Prisvinner med norske forfedre - Sir Geoffrey Jellicoe Award 2015

01.07.2015 | GG/MV

Sir Geoffrey Jellicoe Award deles ut av IFLA og er den mest høythengende, internasjonale prisen innen landskapsarkitektur. Årets pris gikk til meksikanske Mario Schjetnan.

Foto: Hanne G. Wells

Norsk Standard for grønne tak på høring til 31.8.

24.06.2015 | MV

Standarden NS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak er nå på høring. Samtidig er også ny NS 4417 Planteskolevarer - Sedummatter - Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking på høring.

Foto: Naturvernforbundet

Forskrift om fremmede arter er vedtatt, trer i kraft 1.1.2016

22.06.2015 |

Regjeringen vedtok 19. juni Forskrift om fremmede arter. Regelverket skal bidra til å redusere uønsket spredning av fremmede arter i Norge.

Foto: Statsbygg

Evalueringskomiteens rapport

9.06.2015 | MV

Evalueringskomiteens rapport angående parallelloppdraget om nytt regjeringskvartal foreligger nå.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape