Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Verdensparken Furuset. Foto: Sofie Persvik og Trygve Sundt

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Verdensparken Furuset

Les mer om prosjektet her.

Foto: Halvor Brodin

Oslo Åpne Hus 2014

04.9.2014 | MV

Oslo Åpne Hus inviterer deg til å se innsiden av byen. Hensikten med arrangementet er å vise fram arkitektoniske mesterverk i Oslo og Akershus. «Arkitektur» favner både byggverk, interiør, hager, parker og uterom. I år står 147 steder på programmet, og alle er gratis og åpne for alle!

Foto: Shinjuku Gyoe

NLA studietur til Japan våren 2015

11.9.2014 | admin

NLA arrangerer studietur til Japan under hanamien, for å oppleve kirsebær- og plommeblomstringen. Tidsrom: 19. mars - 1. april, med mulighet for forlengelse i påskeuken.

Foto: (ill.) Siv Storøy

Landscape and Democracy - NLA/IFLA Europe conference 17.10

03.07.2014 | admin

17. oktober arrangerer NLA høstkonferansen "Landscape and Democracy" på NMBU, Ås. NLA's autumn conference 17 Oct is a cooperation with IFLA Europe's seminar attended to the IFLA General Assembly 2014, 18-19 October in Oslo.

Foto: Lone Kjersheim

Arbeidsgruppen NLA i framtida

22.08.2014 | MV

Under NLAs årsmøte ble det tatt til orde for å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på videre organisering og modernisering av NLA: Arbeidsgruppen NLA i framtida. En arbeidsgruppe som ble nedsatt i forrige styremøte har nå konstituert seg og avholdt første møte.

Foto: WWF

Forskrift om fremmede arter er ute på høring

18.08.2014 | MV

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendte Miljødirektoratet 11. juli ut forslag til forskrift om fremmede organismer på høring. Frist for å sende inn svar er 15. oktober.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape