Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Grorudparken. Foto: Tomasz Majewski

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Grorudparken

Les mer om prosjektet her.

Foto: Utdanningsforbundet.no

Uravstemning i NLA

24.04.2015 | MV

Etter en intern mobilisering blant enkelte av NLAs medlemmer, er det samlet inn rundt 115 krav om uravstemming, altså fra mer enn de nødvendige 10 % av medlemmene. Ergo blir det avholdt uravstemning også i NLA angående ny, felles arkitektorganisasjon samtidig med NIL og NAL i juni.

Foto: Anagram Design

Ny, felles organisasjon - hva skjer etter NLAs årsmøte 18. april?

22.04.2015 | Styringsgruppen for ny felles organisasjon

Forslaget om ny felles organisasjon fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall under avstemningen på landskapsarkitektenes (NLAs) årsmøte i Bergen 18. april. 51 prosent stemte ja, 44 prosent stemte nei og 5 prosent stemte blankt. Totalt var det 385 personer som avga stemme, noe som utgjør 54 prosent av medlemmene.

Foto: Bjørbekk & Lindheim

Ja til samarbeid

23.04.2015 | MV

På NLAs årsmøte i Bergen 18. april 2015 ble det avstemning om opprettelse av ny felles arkitektorganisasjon i samarbeid med med NAL og NIL. Ny felles arkitektorganisasjon impliserer samtidig nedleggelse av NLA og overføring av alle MNLA til den nye organisasjonen. En slik avstemning vil kreve 2/3-dels flertall.

Foto: Jacob Fischer

LANDSKAB 2-2015: Om Oslo

12.03.2015 | MV

Det danske og nordiske landskapsarkitekturmagasinet Landskab nr 2-2015 utkommer 27. mars, med spesialutgave om Oslo.

Foto: Rainer Stange

NLAs pris for beste landskapsprosjekt delt ut for første gang

20.04.2015 | MV

På NLAs fagdag i Bergen 17. april ble landskapsarkitekturprisen delt ut for første gang. Prosjektet som vant, er en del av «Groruddalssatsinga» og framstår som særdeles vellykket med sitt yrende folkeliv nesten alle dager hele året. Juryen var samstemte i sin innstilling: Landskapsarkitekturprisen 2015 går til LINK Landskap for Grorudparken.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape