Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Brumunddal torg. Foto: Foto: Kirsti Mørch, Rambøll Norge AS

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Brumunddal torg

Les mer om prosjektet her.

Foto: Ole Billing Hansen

NMBU-parken er Årets grønne park 2016

28.10.2016 | MV

Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, NAML, har utpekt NMBU-parken på Ås som Årets grønne park 2016. Overrekkelsen av prisen vil skje tirsdag 1. november 2016 kl. 12.00. Oppmøte ved trappene foran Urbygningen.

Foto: DL

LANDSKAB 6-2016 er ute

26.10.2016 | MV

LANDSKAB 6-2016 belyser landskapene rundt 1940- og 1950-tallets boligbebyggelser. I Landskab nr 6-2016 presenteres boligbebyggelser med bl.a. C.Th. Sørensen, Aksel Andersen, Georg Boye, Ingwer Ingwersen, Eywin Langkilde, Erik Mygind, Agnete Muusfeldt og J. Palle Schmidt.

Foto: Illustrasjon: Arkitektkontoret Gasa AS

Nytt klimahus på Tøyen - nå på Doffin

24.10.2016 | MV

Det nye klimasenteret på Tøyen, også kalt «KLIMAHUSET» ligger nå ute på Doffin. Prosjektet har som formål å formidle kunnskap om klima til et bredt publikum. Senteret skal gjennomføres som et integrert anlegg. Både bygning og utstilling inngår i prosjektet.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Oslo Bys arkitekturpris 2016 til boligprosjektet Ullevål tårn

28.9.2016 | MV

Ullevål tårn er vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016. Ordfører Marianne Borgen og byutviklingskomiteens leder Victoria Marie Evensen delte ut prisen under et arrangement i Oslo rådhus 13. oktober.

Foto: WDS

World Design Summit 2017 - Call for proposals

07.10.2016 | MV

IFLAs verdenskongress 2017 inngår i "World Design Summit" i Montréal, Canada fra 16.-25. oktober 2017. Nå er det mulig å komme med forslag til foredrag.

Foto: courtexperts.eu

Europarådets landskapspris 2016, forlenget frist til 21.11

17.10.2016 | MV

Hvert land som har ratifisert landskapskonvensjonen kan fremme én kandidat til Europarådets landskapspris. Utvelgelsen foretas i Norge av planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ansvarlig departement for konvensjonen.

Foto: NLA Agder/AAF

NLA Agder - høstens program i samarbeid med AAF

30.9.2016 | MV

NLA Agder arrangerer fagtreff onsdag 23. november som tar opp "Grønn transport i arealplanleggingen": Hvordan tilrettelegge et samfunn som inviterer innbyggerne til å sykle og gå framfor å benytte bilen. Se forøvrig resten av programmet som holdes i samarbeid med Agder arkitektforening.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape