Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Rassikring av Skjarvelandet - Havøysundveien fv 889. Foto: Fangvollene og veganlegget følger helningsvinkelen i landskapet. Foto: Inge Dahlman

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Rassikring av Skjarvelandet - Havøysundveien fv 889

Les mer om prosjektet her.

Foto: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken

Vakre vegers pris 2014

29.01.2015 | MV

Skjarvelandet på Havøysundvegen og Kongevegen over Filefjell er landets vakreste veger.

Foto: Mona Vestli

Landskapsarkitekturprisen 2015 - frist 1.3.

15.01.2015 | MV

NLA har opprettet Landskapsarkitekturprisen. Den deles ut for første gang på NLAs årsmøte 18. april 2015. Nominasjonen er åpen, siste frist er 1. mars. Alle oppfordres til å sende inn forslag på gode landskaparkitekturprosjekter.

Foto: Jialiang Gao, Wikipedia Commons

IFLA søker skribenter innen landskapsarkitektur

23.01.2015 | MV

IFLA ønsker å knytte til seg frilansskribenter til produksjon av fortrinnsvis nettsaker om aktuelle emner knyttet til landskapsarkitektur. Sakene skrives på engelsk. Frist for å melde sin interesse: 6. februar. Ulønnet/frivillig arbeid.

Foto: Cover fra "In Touch"

Sponsorer søkes til ny europeisk bok om landskapsarkitektur

20.01.2015 | MV

Landscape Architecture Europe søker sponsorer. Hvert tredje år lager stiftelsen en bok med prosjekter i landskapsarkitektur.

Foto: Erling Fløistad, Bioforsk

FAGUS konferanse om jordkvalitet 12.2.

27.01.2015 | MV

FAGUS Vinterkonferanse arrangeres andre torsdag i februar hvert år. Dette år omhandler konferansen jordkvalitet og massehåndtering med fokus på det biologiske mangfold.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape