Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Saga senter. Foto: Damian Heinisch

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Saga senter

Les mer om prosjektet her.

Foto: ill: Markus Heibø

NLAs høstkonferanse 2016 "Tilhørighet til landskap"

01.07.2016 | MV

NLA Oslo og Akershus inviterer til høstkonferanse 21. oktober i tilknytning til Oslo arkitekturtriennale. Tittel på konferansen er Tilhørighet til landskap: Om å komme fra - om å komme til - om å komme tilbake. Sted: DOGA, Oslo.

Foto: Statsbygg

Plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal

04.07.2016 | MV

Fredag 24. juni presenterte Statsbygg den kommende plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Prosjektet mellom Akersgata, Møllergata og Deichmanske hovedbibliotek/Trefoldighetskirken skal huse 5700 arbeidsplasser og stå ferdig i 2025.

Foto: DL

Nordisk kongress og DLs 85-års jubileumsfest i København

01.07.2016 | MV

Det legges opp til en fantastisk dag når Danske Landskabsarkitekter feirer sitt 85-års jubileum 16. september. Samtidig er DL vertskap for Nordisk Kongress. Tittel på kongressen er "HAVNETUR MOD NORD MED LANDSKABSSYN - mellem autencitet og nye identiteter".

Foto: Mona Vestli

Referat fra NLAs årsmøte 2016

27.04.2016 | MV

NLA avholdt sitt årsmøte i Trondheim lørdag 16. april. 38 stemmeberettigede medlemmer deltok, inkludert fullmakter var det i alt 99 stemmer. Alle styremedlemmene som var på valg under årsmøtet i NLA i Trondheim 16. april, fikk fornyet tillit. Signert årsmøtereferat foreligger nå.

Foto: Vivi Rian, Oblad

TreStykker2016: Nye Vestråtparken i Ski åpner 10.7

01.07.2016 | MV

Byggeperioden av TreStykker er godt i gang, og snart står prosjektet i Vestråtparken ferdig. Prosjektgruppa inviterer alle som har bidratt i løpet av prosjektet til åpningen i Ski søndag 10. juli kl 17.00.

Foto: Vital Vekst AS

Undersøkelse om behov for forskning på grønne tak i Norge

30.06.2016 | MV

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Statsbygg skal bygge nye lokaler til bl.a. Veterinærinstituttet. Foreløpig er det besluttet at det skal bygges med ca. 17000 m2 grønne tak (sedum). Et spørsmål er om NMBU burde benytte anledningen til å etablere takflater til forskning om grønne tak. Bli med på nettbasert undersøkelse i regi av Norsk forening for grønne tak.

Foto: landezine.no

Arkitektur N - temanummer: TRE, innspill ønskes

28.06.2016 | MV

Våre tidsskriftmedarbeidere i Arkitektur N, Thea Kvamme Hartmann og Ingrid Haukeland vil gjerne ha innspill til tema og/eller artikkelforfattere.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape