Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Månedens prosjekt: Skjervsfossen naturvandring. Foto:  Elva rett før den går over i fossen.

←Månedens prosjekt

Hver måned plukkes ett av prosjektene fra prosjektdata-basen vår ut til å presenteres på forsiden. Månedens prosjekt er Skjervsfossen naturvandring

Les mer om prosjektet her.

Foto: Tove Lautulen

Vinner av Arkitekturprisen 2017

21.9.2017 | MV

Førstehjemsboliger for ungdom – U31 er vinner av Arkitekturprisen 2017. Boligprosjektet på Furuset utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet, med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program. Prisen ble delt ut under Arkitekturfesten på Chateau Neuf av statssekretær Paul Chaffey i KMD.

Foto: privat

Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur 2017

19.9.2017 | MV

Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur gikk i år til Vaar Bothner og Taran Aanderaa på NMBU. Sammen har de to jobbet med en masteroppgave der de har sett på hvordan norske byer og tettsteder bedre skal kunne håndtere stadig mer overvann som følge av klimaendringer.

Foto: Liz West, wikipedia commons

Krav til planteskolevarer samlet i en felles standard, NS 4400

30.06.2017 | MV

De norske standardene for planteskolevarer, NS 4400 - NS 4413, har blitt revidert. 14 standarder er nå samlet i én: NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking. Det er gjort oppdateringer og tilpasninger til dagens behov. Standarden er på høring fram til 27.8.2017.

Foto: underland.no

Objektdefinisjoner for landskapsarkitektur og standardiseringsprosesser i Norge

14.08.2017 | KHW

Prosjektet BIM for landskap har nådd en viktig milepæl: Arbeidet med første versjon av informasjonsmodellen for landskapsarkitektur er nå avsluttet. Listen over objektdefinisjoner ble publisert tidligere denne uken, inkludert oversettelser av begrepene til engelsk

Foto: Bjørbekk & Lindheim

Kurs i NS 3420 Del ZK, Skjøtsel og drift av park og landskapsområder.

15.08.2017 | MV

Norsk Standard tilbyr denne høsten kurs for deg som bruker eller leverer etter NS 3420 Del ZK, Skjøtsel og drift av park og landskapsområder.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape