Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013 Medlemshøring ny organisasjon og Rapporten "NLA i fremtiden"

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  Medlemshøring ny organisasjon og Rapporten "NLA i fremtiden"

  20.10.2014 | MV

  I midten av september 2014 kom en ny vending i prosessen med Norges Arkitekter: Afag ønsket ikke å være med videre, pga uenigheter om fagforeningsspørsmålet. Så ble NLA invitert med igjen. NLA svarte med å etterlyse medlemshøring.

  «Arbeidsgruppen for veien videre for NLA», nedsatt etter årsmøtet 2014, hadde i mellomtiden utarbeidet moderniseringsrapporten NLA i fremtiden

  NLA i Fremtiden

  Under årsmøtet i NLA 29. mars 2014 ble det foreslått å opprette en arbeidsgruppe internt i NLA, men utenfor styret, som skulle se på mulige nye organiseringsmåter i framtida. Bakgrunnen var at NLA hadde nedstemt forslaget om å nedlegge NLA og gå inn i Norges Arkitekter med Afag. Høsten 2014 fikk arbeidsgruppen mandat av styret og satte i gang med sitt arbeid.

  Høsten 2014 kom det så en ny vending i prosessen med Norges Arkitekter: Afag ønsket ikke å være med videre, pga uenigheter om fagforeningsspørsmålet. Så ble NLA invitert med igjen. Hva sier medlemmene? I styringsgruppa for NA gikk man nå inn for å spørre medlemmene i de tre organisasjonene hva de ønsker. Denne medlemshøringen ble sendt til alle på e-post tirsdag 14. oktober, via Survey-xact. Svarfrist er 20. oktober 2014.

  I midten av oktober la NLAs interne arbeidsgruppe fram sin rapport: "NLA i fremtiden" der ulike scenarioer presenteres - hvordan vil NLA se ut tjue og femti år fram i tid, innenfor og utenfor Norges Arkitekter? Rapporten ble sendt ut til medlemmene tordag 16. oktober. 

  Rapporten burde ideelt sett ha vært sendt ut før eller etter medlemshøringen. Det er ikke mulig å forandre på svaret i høringen, men dersom man skulle forandre mening, etter å ha lest rapporten, kan man skrive e-post om det. Alle våre medlemmer oppfordres også til å sende kommentarer vedrørende prosessen  direkte til forslagskasse: norgesarkitekter@arkitektur.no


   

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape