Komiteer og utvalg

Foto: karriere.no komiteer

Internasjonal delegat 2016-2020
Yngvar Hegrenes, IFLA-delegat, yngvar.hegrenes@byr.oslo.kommune.no

Konkurransenemnda
Ragnhild Momrak, leder (2017-2019), ragnhild@dronninga.com (/observatør i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomitè)
Line Løvstad Nordbye, medlem (2017-2019), lln@blark.no  
Ulf-Håkon Stoltz, medlem (2018-2020), ulf-hakon.stoltz@vegvesen.no
Ingvild Nesse, varamedlem (2018-2020), ingvild.nesse@gmail.com

Medlemskapsnemnda
Rainer Stange, leder (2017-2019), rainer@dronninga.com
Ingvill Sveen, medlem (2017-2019), ingvill.sveen@hamar.kommune.no  
Erik Myhr Munkeby, medlem (2018-2020), emm@gullikgulliksen.no 

Utdanningskomiteen
Kjersti Vallevik Håbjørg, leder (2018-2020), kjersti@barbakke.no
Helle Blindheim Strandhagen, medlem (2017-2019), helle.strandhagen@nmbu.no
Arne Sælen, medlem (2018-2020), post@landskapdesign.no

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2017-2019), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Catrine Louise Løken, (2018-2020), cathrine.loken@inby.no
Tobias Lahn (2018-2020), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Kirsten Lunde (2018-2019), kirsten.lunde@nmbu.no 
Trond Heggem (2018-2020), trond@agraff.no

Valgnemnda
Ola Bettum (2017-2019), ola.bettum@inby.no
Anne Pia Møllenhus (2017-2019), apm@linklandskap.no 
Bård Sødal Grasbekk (2018-2020) bgrasbekk@gmail.com

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif.jorgenvag@statsbygg.no
Aaste Gulden Sakya, representant,aaste@a-lab.no

Jury for Vakre vegers pris 
Ola Bettum, ola.bettum@inby.no
Torunn Hognestad (vara), torunn.hognestad@sweco.no

Jury for Landskapsarkitekturprisen
Torunn Hognestad, leder: torunn.hognestad@sweco.no
Representanter fra landsdelene (5)