Du er her: Forsiden NLA Bli medlem

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NLA

Bli medlem i NLA

29.09.2015

Landskapsarkitekter med utdanning fra godkjente utdanningsinstitusjoner kan søke opptak i NLA. Studenter får tilbud om gratis medlemskap i studietiden.

Studentmedlemskap

Ordinært medlemskap

Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut av NLA, må dette gjøres skriftlig innen utgangen av et kvartal, til post@landskapsarkitektur.no. Det vil si innen 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Utmeldinger som gjøres midt i et kvartal effektueres fra førstkommende kvartal. Medlemskap må betales for det kvartalet man fortsatt står som medlem.

Nyutdannet?
De tre første årene etter eksamensåret er medlemskontingenten rabattert etter et gradertingssystem, 75% første året, 50% andre året, 75% tredje året.

Fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N
I medlemskapet inngår fagtidsskriftene Arkitektnytt med 11 utgaver pr år og Arkitektur N med 8 utgaver pr år.
NLA har avtale med NAL og NIL om abonnement til medlemspris.
For samboere NLA/NAL/NIL - kan husstanden velge å motta ett felles sett av tidskriftene.

LANDSKAPSMEDARBEIDERE I TIDSSKRIFTENE
NLA har egne redaksjonelle medarbeidere i begge tidsskriftene. Landskapsmedarbeider i Arkitektnytt i 2016 er Mikael Godø, mgo@arkitektnytt.no). NLAs redaksjonelle medarbeidere i Arkitektur N er Ingrid Haukeland (ingrid.haukeland@hfk.no) og Thea Kvamme Hartmann (tkhartmann@gmail.com).
Ta gjerne kontakt om du har tips til stoff, tema eller prosjekter du mener bør presenteres!

Bruke Arkitekturbiblioteket i J 32
Som medlem - og studentmedlem - av NLA kan du besøke og låne faglitteratur om landskapsarkitektur i Arkitekturbiblioteket, i Josefines gate 32. Passord for å søke i databasen fås av bibliotekleder Pernille Mofjell.

Kontakt: Pernille Mofjell Biblioteksleder E-post
Tlf: 976 111 27

Med passordet kan du bl.a søke artikler som har vært publisert i Arkitktnytt og Arkitektur N.

Biblioteket sender faglitteratur portofritt til medlemmer utenfor Oslo.
Medlemmer kan foreslå innkjøp av nye fagbøker til biblioteket.
Bibliotekets åpningstider:
Mandag - stengt
Tirsdag - fredag: 9.00-15.00
Torsdag langåpent: 9.00-19.00

Årlig utgave av medlemsårboka
Du får automatisk tilsendt NLAs årlige utgivelse av medlemsårboka. NLAs årbok viser ca 60 nye prosjekter av norsk landskapsarkitektur, samt produktinformasjon, ajourført adresseregister og oppdatert kontoroversikt.

Hva mer får du som medlem av NLA?

Profilere godkjent utdanning
Som medlem av NLA har du rett til å kalle deg landskapsarkitekt MNLA. Initialene MNLA viser at du har eksamen fra en utdanningsinistitusjon med internasjonalt godkjent utdanning i landskapsarkitektur av mastergrad eller tilsvarende nivå.

Medlemskap i lokalavdeling
Du vil automatisk bli medlem i en av NLAs 14 lokalavdelinger. Lokalavdelingene organiserer egne faglige aktiviteter, kontormøter, befaringer med mer, og samarbeider flere steder med NALs lokalavdelinger (Norske arkitekters landsforbund). Oversikt over NLAs lokalavdelingskontakter: Se Lokallagene.

Delta på fagdag og høstkonferanse til medlemspris
NLA arrangerer to fagkonferanser årlig: Fagdagen om våren og høstkonferansen om høsten. Som medlem betales lavere deltakeravgift på NLAs arrangement. Rabatt gjelder også på NLAs studieturer, kurs og seminarer. Det gjelder også mange av kursene i regi av NAL og NIL. 
Invitasjon til foreningens arrangement sendes deg pr e-post fra NLA sentralt og lokalt. 

Medlemsrabatt på AY Landskapsprosjektering
Medlemspris på Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse for landskapsprosjektering (hefte + tabell). Be om å få tilsendt innholdsfortegnelsen fra sekretariatet! Se omtale under Publikasjoner.

Fagbok fritt tilsendt
En fagbok fritt tilsendt som velkomstgave: Du kan velge mellom boka "Landskapet vi lever i" og "75 år for landskap og utemiljø". Se omtale av begge under Publikasjoner. OBS: Gjelder ved ordinært medlemskap.

Nettverk og styrke faglig profilering
Som medlem styrker du foreningens arbeid med å gjøre landskapsarkitekturfaget mer kjent på ulike nivå i samfunnet og blant folk flest. NLA er et kontaktledd mot myndighetene, bl.a gjennom høringsuttalelser, med andre landskapsarkitekter, nye og gamle kolleger og et bindeledd til andre relevante fagmiljø.

Internasjonalt nettverk
NLA er medlem av den europeiske sammenslutningen av landskapsarkitektforeninger, EFLA - European Federation for Landscape Architecture, og den verdensomspennende organisasjonen IFLA - International Federation of Landscape Architects. EFLA og IFLA arrangerer årlige konferanser, studentkonkurranser og jobber inn mot bl.a. FNs organisasjoner. NLA deltar også aktivt i det nordiske samarbeidet, bl.a om tidsskriftet Landskab.

Spørsmål?
Kontakt sekretariatet ved daglig leder Marit Hovi
e-post post@landskapsarkitektur.no eller tlf 23 33 24 60/ 918 53 106.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape