Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013
Finn din landskapsarkitekt

Uravstemningen utsatt

20.05.2015 | Kommunikasjonsgruppen for ny org.

Styringsgruppen for ny, felles organisasjon har i dag besluttet at den varslede uravstemningen for alle tre organisasjonene, NIL, NAL og NLA, som skulle holdes i juni, blir utsatt på ubestemt tid.

Uravstemning i NLA

24.04.2015 | MV

Etter en intern mobilisering blant NLAs medlemmer, er det samlet inn 115 krav om uravstemming, altså fra mer enn de nødvendige 10 % av medlemmene. Ergo blir det avholdt uravstemning også i NLA angående ny, felles arkitektorganisasjon samtidig med NIL og NAL i juni.

NLAs årsmøte 2015

21.04.2015 | admin

53 stemmeberettigede i salen, medbringende 332 fullmakter, til sammen 385 stemmer dvs 53 % av NLAs medlemmer. Spenningen var knyttet til sak 8 - om å opprette ny felles arkitektorganisasjon. Opptellingen etter den skriftlige avstemmingen - inklusive årsmøtedeltakere og fullmakter - viste at 197 stemte ja, 169 stemte nei og 19 stemte blankt. Det var nødvendig med 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene, dermed falt forslaget.

Samarbeid om ny felles arkitektorganisasjon 2012-2016

30.09.2016 | admin

Arbeidet med ny felles arkitektorganisasjon ble avsluttet i 2016, etter at beslutningsgrunnlaget ikke fikk tilstrekkelig oppslutning i OAF OG BAF. Saken kom derfor ikke til avstemning i NLAs årsmøte 2016.

Medlemshøring ny organisasjon og Rapporten "NLA i fremtiden"

20.10.2014 | MV

I midten av september 2014 kom en ny vending i prosessen med Norges Arkitekter: Afag ønsket ikke å være med videre, pga uenigheter om fagforeningsspørsmålet. Så ble NLA invitert med igjen. NLA svarte med å etterlyse medlemshøring.

Arbeidsgruppen NLA i framtida

22.08.2014 | MV

Under NLAs årsmøte ble det tatt til orde for å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på videre organisering og modernisering av NLA: Arbeidsgruppen NLA i framtida. En arbeidsgruppe som ble nedsatt i forrige styremøte har nå konstituert seg og avholdt første møte.

Norges Arkitekter og NLA i framtiden

07.05.2014 | MH

Arkitektenes fagforbund AFAG, Norske arkitekters landsforbund NAL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening NIL og Norske landskapsarkitekters forening NLA utreder en ny arkitektorganisasjon; Norges Arkitekter. Sveriges Arkitekter SA er modell. Parallelt utredes alternativet "NLA i framtiden", i tråd med NLAs årsmøte 2013.

Strategi- og handlingsplan 2013

03.03.2013 | MH

Utkast til strategi- og handlingsplan for 2013 med ramme for 2014

Søkbare prosjektmidler 2013

04.03.2013 | MH

Styret har satt av kr 70 000 i søkbare midler for 2013. Midlene skal gå til formål som profilerer faget landskapsarkitektur. Alle kan søke prosjektmidler; NLAs lokalavdelinger, landskapsarkitektstudenter. Eksempel på formål: fagarrangement, utstillinger, konkurranser, publikasjoner, tidsskrifter.

NLA Kontaktutvalgsmøte

03.07.2015 | admin

Kontaktutvalgsmøtet er nedfelt i NLAs vedtekter pkt. 4. KU-møtet holdes i forbindelse med NLAs høstkonferanse eller tilsvarende fagarrangement.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape