Du er her: Forsiden Konkurranser Norge Gang-/sykkelvei og grøntanlegg, Fornebu

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Gang-/sykkelvei og grøntanlegg, Fornebu

20.11.2007 | NLA

Prosjekt nr 99006 Fornebu, K20015 VA-, G/S-vei og grøntanlegg

Entreprisen omfatter bygging av: Terrengarbeider med ca. 20 000m3 masseflytting. 350 m langt VA - anlegg som inneholder 150 V, 200 SP, 600/800 OV og 11 stk. kummer. Landskapsarbeider
CPV: 45000000.

Dokumenter tilgjengelige inntil 15.01.2008
Tidsfrist: 21.01.2008

Oppdragsgiver: Statsbygg
Kontakt: Fornebu IFBU v/ Tore Herland, tore.herland@statsbygg.no
Tlf: 67 10 21 65/ 907 21 943

Lenke til Doffin

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape