Du er her: Forsiden Konkurranser Internasjonalt Åpen konkurranse: Kjøpmannsgata i Trondheim

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Nadja Sahbegovic/Trondheim kommune

Åpen konkurranse: Kjøpmannsgata i Trondheim

21.02.2017 | MV

Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterer til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim. Formålet med konkurransen er å finne helhetsgrep som løfter og vitaliserer området. Oppstartsmøte/befaring: 23. mars.

Bryggene i Kjøpmannsgata er Trondheims stolthet og et av de mest fotograferte motivene i byen. De offentlige arealene rundt bryggene har imidlertid stort potensial til å bli mer attraktive. Kjøpmannsgata ble laget etter bybrannen i 1681 og er en av Cicignons hovedakser i Midtbyen. Gata har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll. Vollen ble bygd både som festningsverk og brannsikring, og fremstår i dag som er barriere mellom bryggerekka langs Nidelva og resten av Midtbyen.

Brattørbrua blir om få år erstattet av en ny kjørebru og den verneverdige brua flyttes nærmere Krigsseilerplassen, og blir en ren gang- og sykkelbru. Krigsseilerplassen er et byrom med flott beliggenhet, men med lite bruk. Ønsket er at både Krigsseilerplassen og Kjøpmannsgata skal bli mer attraktiv for både for opphold og ferdsel, og at man skal få fotgjengere og syklister fra både Brattøra og Bakklandet til å velge å legge veien om Kjøpmannsgata inn til sentrum.

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser derfor ut en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse  utforming og nye forbindelser i byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen. Konkurransen skal bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet.

Konkurransen arrangeres av Trondheim kommune og Statens vegvesen og er finansiert av midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune og Statens vegvesen. Konkurranseutkast må leveres på et nordisk språk.

Les mer om konkurransen på Trondheim2030.no

Tidsplan for konkurransen
Utlysning:                            9.03.2017
Oppstartsmøte/befaring:       23.03.2017
Innlevering:                         15.06.2017
Juryering og premiering:       august/september 2017

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Line Løvstad Nordby


Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape