Du er her: Forsiden Publikasjoner Landskapet vi lever i: UTSOLGT
Finn din landskapsarkitekt

Landskapet vi lever i: UTSOLGT

Landskapsarkitekturen stiller spørsmål ved utviklingen av våre omgivelser, både i byen, på landsbygda og i mer uberørte naturområder. Denne boka viser bredden og mangfoldet i fagdebatten i dag. Første del tar for seg hagebegrepet og de historiske hagene, som stadig utgjør en kjerne i faget. Den andre delen handler om kulturlandskapet som opplevelsesressurs, og presenterer noen av utfordringene faget står overfor når det gjelder å bevare kvaliteter og verdier som finnes i landskapet. I del tre stiller boka spørsmål ved noen av disse verdiene, som ofte tas for gitt både i og utenfor fagkretsen, og den fjerde delen tar opp aktuelle pedagogiske og fagpolitiske problemstillinger og viser hvordan disse henger sammen med samfunnsutviklingen. Et hovedbudskap i boka kommer til syne i tittelen: Landskapet vi lever i er selv en levende organisme som forandrer seg hele tiden, både med og uten menneskelig innblanding. Det er av største betydning at vi gjør bevisste valg i forhold til de landskapsendringene som finner sted.

Boka henvender seg i første rekke til studenter og fagfolk innenfor landskapsplanlegging og -arkitektur, men vil også ha mye å gi en bredere leserkrets med interesse for landskap og miljø. Samtidig er boka et festskrift til Magne Bruun, i anledning av at han i 1998 avsluttet sin arbeidsdag ved Institutt for landskapsplanlegging ved Norges landbrukshøgskole (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB). Magne Bruun har stått sentralt i utviklingen av landskapsarkitekturfaget i mer enn tretti år.

Forfattere:
Thorbjörn Andersson, Sven-Ingvar Andersson, Vidar Asheim, Ingvild Austad, Ola Bettum, Magne Bruun, Peter Butenschøn, Morten Clemetsen, Mette Eggen, Clas Florgård, Anne Katrine Geelmuyden, Allan Gunnarsson, Michael Jones, Karsten Jørgensen, Kjell Lundquist, Knut Lønø, Ann Norderhaug, Jørgen Primdahl, Hans Sevatdal, Olav R. Skage, Torbjörn Suneson, Anne-Karine Halvorsen Thorén

Boka er til salgs i BOKSMIA, studentbokhandelen på Ås for kr 100,-

Pris v/ forsendelse fra NLA: Kr 195 + porto kr 55 = kr 250,- 

Forfatter / Author:
Mette Eggen, Anne Katrine Geelmuyden, Karsten Jørgensen (red.)
Forlag / Publisher:
Norsk arkitekturforlag
Publisert / Published:
08.02.2008 11.09.00
ISBN / ISBN:
82-7532-011-9
Pris kr / Price NOK:
250,-

Fyll inn skjemaet og få tilsendt publikasjonen/artikkelen m/faktura.
To order this publication, please fill in the form below.

Firma, navn / Name, firm:
Adresse / Address:
Postnr / Postal code:
Poststed / City:
E-post / E-mail:
Telefon, mobil / Phone:
Kommentar / Comment:
 
 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape