Du er her: Forsiden Publikasjoner Gåboka: UTSOLGT
Finn din landskapsarkitekt

Gåboka: UTSOLGT

Boken finnes på Statens vegvesens nettsider, klikk her

Fokus på gående har vært et forsømt område. Alle går, derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte. Spørsmålet er hvordan vi planlegger for de gående. Gåboka er et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette. Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling. Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler.

Målsetningen med prosjektet er å synliggjøre utfordringene vi står overfor når vi skal skape et godt "transporttilbud" for gående.

Spørsmålene er følgende:
- Hvordan bør dette inngå i planlegging og utbygging av de gående sitt transportnett?
- Hva slags veier er gode å gå på?
- Hva er det å gå?
- Hva slags funksjonskrav har de gående?

Viktige stikk ord er, livskvalitet, tilgjengelighet, opplevelse, nærmiljø, møte mellom mennesker, lek, sansing, og skolevei.

Arbeidet er gjort av: Inge Dahlman, Landskapsarkitekt mnla, Landskapsfabrikken

Boken finnes på Statens vegvesens nettsider; klikk her
Kontaktpersonen  i Vegdirektoratet er landskapsarkitekt, Alf Støle. 

For denne publikasjonen gjelder ikke bestillingsskjema.

Forfatter / Author:
Inge Dahlman
Forlag / Publisher:
Statens Vegvesen
Publisert / Published:
20.11.2005 11.09.00
ISBN / ISBN:
Pris / Price:
Gratis / Free

Fyll inn skjemaet og få tilsendt publikasjonen/artikkelen m/faktura.
To order this publication, please fill in the form below.

Firma, navn / Name, firm:
Adresse / Address:
Postnr / Postal code:
Poststed / City:
E-post / E-mail:
Telefon, mobil / Phone:
Kommentar / Comment:
 
 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape