Du er her: Forsiden Publikasjoner 75 år for landskap og utemiljø: UTSOLGT
Finn din landskapsarkitekt

75 år for landskap og utemiljø: UTSOLGT

Landskapsarkitektur er et fag i skjæringspunktet mellom kunst, naturfag og samfunnsvitenskap. Fagets identitet er derfor gjenstand for kontinuerlig debatt. Noen interesser har trukket i retning av økologi og gartnerfag, andre i retning av sosiologi og miljøpsykologi. Norske Landskapsarkitekters forening har vært arena for mye av denne debatten. Samtidig har foreningen vært fanebærer i kampen for fagets anerkjennelse i samfunnet.

Jubileumsskriftet viser landskapsarkitektenes sammensatte identitet, hva de har stått for siden starten av foreningen og deres plass i dagens samfunn. Boka er en verdifull kilde til forståelsen av fagets utvikling.

Forfatteren, professor emeritus og æresmedlem i NLA Magne Bruun (f. 1932), har stått sentralt i de siste 40 årene av denne utviklingen, både som lærer og forsker ved institutt for landskapsplanlegging ved NLH (UMB), gjennom en lang rekke publikasjoner og som leder i NLA og internasjonal delegat for foreningen.

Redaktør: Hege Gultvedt MNLA

Omslag og bokdesign: Stian Hole

Format:
204 sider
20,5 x 20,5 cm

Pris:
Kr. 195,- + porto kr. 55,- = kr. 250,- 

Forfatter / Author:
Magne Bruun
Forlag / Publisher:
Eget
Publisert / Published:
10.01.2008 17.00.00
ISBN / ISBN:
82-92265-03-1
Pris kr / Price NOK:
250,-

Fyll inn skjemaet og få tilsendt publikasjonen/artikkelen m/faktura.
To order this publication, please fill in the form below.

Firma, navn / Name, firm:
Adresse / Address:
Postnr / Postal code:
Poststed / City:
E-post / E-mail:
Telefon, mobil / Phone:
Kommentar / Comment:
 
 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape