Du er her: Forsiden Prosjekter Wessels plass, Oslo

Wessels plass, Oslo


Wessels plass er prosjektert og bygget om innenfor rammen av Hovedstadsaksjonen, i forbindelse med 100 års feiringen av Unionsoppløsningen i 2005.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Stortingets administrasjon / OPAK AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Areal/Størrelse: 5 000 m²
Kostnad inkl mva: 15 mill.
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS avdeling Tekniske systemer, Multiconsult AS avdeling Plan og infrastruktur
Entreprenør: Braathen & Thorvaldsen AS
Ombyggingen av plassen skjer også på bakgrunn av at Stortinget etablerer et nytt informasjonssenter under Wessels plass. Stortingets Administrasjon har hatt det formelle og praktiske ansvaret for gjennomføring av arbeidet. Landskapsarkitekten har hatt ansvaret for utforming av plassen, med Hovedstadsaksjonen, ved Thomas Thiis Evensen, som premissgiver.Plassen er utformet som en sentral plass og et bytorg med høyverdig belegg, fontene og beplanting. Over plassen fører kollektivtrasé for trikk. Foreløpig gjelder traséen også for buss.
Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape