Du er her: Forsiden Prosjekter Voldsminde Barnehage

Voldsminde Barnehage


Voldsminde barnehage på Lademoen var en del av byfornyelses-programmet til Trondheim kommune. Lademoen skole ble nedlagt og hovedbygget tatt i bruk til kunstnerverksteder i 1993. Spesialbygget er omgjort til logopedisk senter og barnehager.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret
Byggeår/Ferdigstilt: 1999
Areal/Størrelse: 4 daa
Kostnad inkl mva: ca. 2.1 mill, inkl. kunstnerisk utsmykking
Entreprenør: Solborg Maskin as
Kunstner: Merete Morgenstierne
Arkitekt: Asplan Viak Trondheim v/Svein Rasmussen
Annet: Medarbeidere: Smed: Torgeir Henriksen, Steinhugger: Lisbet Junge, Keramikker: Brit Dyrnes

Det var et ønske at barnehagen skulle bære preg av det nære naboskapet med kunstnerverkstedet. Det ble derfor tidlig engasjert kunstner i prosjektet.

Oppgaven var å utarbeide en utomhusplan for den tidligere skolegården i tråd med dagens bruk, dvs. utearealet på skolen skulle deles i to mellom kunstnerverkstedet og barnehagen. Pga. støy fra Kunstnerverkstedet var det ønskelig med noe skjerming mellom arealene.

Skolegården ble delt ved hjelp av et lager- og verkstedsbygg. Terrenget på skolegården ble fylt opp bak lagerbygget, på denne måten fikk skolegården og barnehagen nærmere kontakt med parken og kirken.

Foto:Vegar Moen og Christine Gjermo MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape