Du er her: Forsiden Prosjekter Verdensparken på Furuset

Verdensparken på Furuset


Parken er bygget opp med klare overordnede strukturer, der parkveier og treplantinger rammer inn parkens ulike soner. Flatene benyttes til urbane aktiviter med sport og lek. Ravineskråningen formes til en grønn landskapspark med bekk, stier og amfi i terrenget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Oslo kommune, Groruddalen. Gransdalen på Furuset/ved Furuset senter
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, bydel Alna
Prosjektperiode: 2009
Areal/Størrelse: 75 daa
Kostnad inkl mva: 41 mill. kr. (antatt byggekostnad)
Prosjektansvarlig: Oslo kommune, bydel Alna v/Halvor Voldstad
Arkitekt: Ly arkitekter as v/Siv.ark. Hanne Pettersen Bergan
Finansieringskilde/sponsor: Groruddalssatsingen (samarbeids-prosjekt mellom Staten og Oslo kommune)

Området i nord utvikles til en vakker møteplass med vannspeil, amfi, paviljong og plassgulv inspirert av ornamentikk fra ulike verdensdeler. Parkplanen er fleksibel - den legger til rette for utvikling av parken i etapper, og de enkelte delområdene kan utføres med ulikt ambisjonsnivå. Det har vært utstrakt bruk av lokal medvirkning i prosjektet. Prosjektet inngår i Oslo kommunes satsing på Groruddalen.

Foto:LANDSKAPSFABRIKKEN (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape