Du er her: Forsiden Prosjekter Veitvet skole og flerbrukshall

Veitvet skole og flerbrukshall


Nye Veitvet barne- og ungdomsskole er et viktig nærmiljøanlegg og skolens bygg og utearealer er utformet med tanke på tilrettelegging for gode intime utearealer samt større områder for lek, spill og aktivitet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune v/Skanska AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2012-2016
Areal/Størrelse: Bygg 4450 m2, uteareal 59,4 daa
Kostnad inkl mva: 470 mill. kr
Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Annike Refvem MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth, Anne Pia Møllenhus og Marius Berg Bostadløkken, alle MNLA, Ivar F. Nielsen, landskapsingeniør, Henning Lindgren Jensen, landskapsarkitekt, Virginia Bellini, arkitekt
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS
Entreprenør: Skanska AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Kunstner: Alexander Stav & Lars Skjelbreia, Erik Pirolt, Heidi Marie Wien og Kine Lillestrøm
Arkitekt: LINK arkitektur AS
Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys arkitekturpris 2016. 1. pris i OPS-konkurranse 2012
Annet: Sertifisert Breeam og FutureBuilt-prosjekt. Prosjektet har fått 3,3 millioner kroner i støtte fra Enova. Foto: Hundven Clements photography

Den stedlige landskapskarakteren for området er forsøkt integrert og forsterket i land­skapet omkring det nye skoleanlegget. Som en del av områdeprogrammet for Veitvet skal skolen bygge opp under Veitvetveien og «Perlekjedet» som viktig lokal møteplass.

Bygningsmassen er konsentrert mot veien mens den løser seg opp mot grøntarealene i to fløyer som skaper et skjermet uteområde. Skoleområdet inkluderer store, grønne områder med en variert beplantning og rom for mange ulike aktiviteter. Den eksisterende vegetasjonen er bevart så langt det var mulig, ny vegetasjon er valgt ut og plassert for
å skape retning, rom og opplevelse.

Torget er bindeleddet mellom Veitvetveien, skoleanlegget og fotballbanen. Naturlige mobilitetslinjer i området leder fint inn mot skolens areal. Skolens parkeringsareal og avstigningssone er adskilt fra skolegården slik at man sikrer en bilfri skolegård og unngår konflikter mellom myke og harde trafikanter.

Uteområdene for skolen er sonedelt. En oppholds­plass sentralt i skoleområdet er tiltenkt alderstrinnene 5–7 med blant annet bowl skateanlegg, overdekket oppholdsareal, trær i belegg samt benker. Uteområdet for de største barna på trinn 8–10 er plassert nærmest idrettsanlegget, mens de minste barna har sine areal mer skjermet i sydvest.
I tillegg er det lagt til rette for flere ulike aktivitetssoner og idrettsbaner.

 

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape