Du er her: Forsiden Prosjekter Veidnes terminal

Veidnes terminal


Oppdraget fra Statoil var en lokaliserings- og konseptstudie for ilandføringsanlegg av råolje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Beliggenhet: Honningsvåg, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Statoil
Prosjektperiode: 2012-2014
Prosjektansvarlig: Lasse Vilhelmshaugen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Pia Bernitz
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Merete Stokke Hestvedt MNLA
Samarbeidspartnere: Kværner og Aibel
Annet: Visualisering: Philip Hon og Oscar Bonillo

Terminalen er planlagt på Veidnes sør for Honningsvåg, på Magerøya i Finnmark. Hensynet til natur, landskap, topografi, vegetasjon, estetikk og miljø er viktige temaer for landskapsarkitektenes engasjement.

Gjennom utviklingen av planprosessene har landskapsarkitektene blitt sentrale i utformingen av disse, ofte arealkrevende, prosjektene.

Utfor­dringen ligger i tilpasning av storskala prosjekter, der et overordnet mål er å ta hensyn til sårbar natur og omgivelser. Samtidig skal anleggets funksjoner, tverrfaglighet og logistikk ivaretas.

 

Foto:Visualisering: Philip Hon og Oscar Bonillo (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape