Du er her: Forsiden Prosjekter Vakre vegers pris 2016: Fylkesveg 98 over Ifjordfjellet/Idjavuonduottar, Fg. 98, Finnmárku

Vakre vegers pris 2016: Fylkesveg 98 over Ifjordfjellet/Idjavuonduottar, Fg. 98, Finnmárku


Vegen sto ferdig i 1937, som eneste vegforbindelse mellom Øst-Finnmark og resten av landet. I 2009 ble det vedtatt å oppgradere vegen til helårsveg. Idjavuonduoddara geaidnu gárvvistuvvui 1937:s, ja lei áidna geaidnu mii čanai Nuorta-Finnmárkku reasta riikii. 2009:s mearriduvvui ođasmahttit geainnu ollesjahkegeaidnun.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Lebesby, Gamvik og Tana, Finnmark Davvesiidda gielddas, Gáŋgaviikka gielddas ja Deanu gielddas Finnmárkkus
Oppdragsgiver/Byggherre: Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008–2010
Areal/Størrelse: 29 km
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen, region nord / Stáhta geaidnodoaimmahat Davvi regiovdna
Rådgivere/konsulenter: Rambøll
Entreprenør: HAB Construction AS,  Roy-Yngve Thomassen, Mesta og Veidekke
Priser i konkurranser: Vakre vegers pris 2016
Annet: Fotograf: Knut Opeide

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Juryens uttalelse
Hovedutfordringen er snøen. Veglinja er hevet, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. Vegen har en storskala linjeføring og slake skråninger med lite bruk av rekkverk. Dette gir også driftsfordeler.

Ifjordfjellvegen er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje. Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet. Vegen byr på en storslagen kjøreopplevelse med frie og lange utsyn. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til sideterrenget. Vegen er planlagt av Statens vegvesen. Det er gjennom lang tid opparbeidet kompetanse fra praktiske erfaringer i vinterdrift av de værharde strekningene i Finnmark.

 

Jury cealkámušas
Váldu hástalus lea muohta. Geaidnu lea bajiduvvon, vai ii jovgo. Geainnus leat njoaiddu vielttit eai ge leat garra mohkit. Geainnus eai leat measta ollenge ravdarinddat, ja dat daga álkit muohtačorgema. 

Jury oaivvilda Idjavuon­duoddara geaidnu lea erenomáš buorre ovdamearka dasa ahte mo sáhttá ráhkadit ođđa, jierpmálaš geainnu dakko bokte ahte maiddái vuhtii váldá geainnu doaimmaheami. Geaidnu lea ráhkaduvvon nu ahte dat fástida bures geaidnoteknalaš gáibádusaid rabas eanadagas. Geaidnu addá vejolašvuođa erenomáš buori vuodjinvásáhusaide gos oaidná guhkás ja viidát. Goaivumat ja deavdagat leat bures heivehuvvon dan lunddolaš eanadahkii goappat bealde geainnu. Leat Stáhta geaidnodoaimmahaga iežas fágaolbmot guhte leat plánen ja prošekteren geainnu. Leat háhkan gelbbolašvuođa geavatlaš vásáhusaid bokte doaimmaheames geainnuid dálvit Finnmárkku guorba guovlluin.

 

The road is an excellent example of operational benefits realised through careful choice of alignment: It has been raised to allow wind to sweep off snow, and has gentle slopes and few guardrails to facilitate operation and maintenance. Cuts and embankments are well adjusted to the terrain and the road provides a magnificent drive with wide open views.

  

Vegdirektørens pris vakre veger er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.
Geaidnodirektevrra bálkkašupmi čába geainnutlea gudnebálkkašupmi rusttegiidda main leat buorit estehtalaš bealit mat heivejit birrasii.

Juryens deltakere er Ola Bettum (juryleder/ juryhoavda) (NLA), Magne Meland (NAL), Leif Ingholm (TEKNA), Jørn Hilmar Fundingsrud (RA), Marte Aas (KORO), Kirsten G. Lunde (NMBU), Siri Merethe Bakken (NTNU) og Terje Moe Gustavsen (Vegdirektør/ Geaidnodirektevra)

For mer informasjon se: vegvesen.no eller kontakt fagsekretariatet alf.stole@vegvesen.no eller sunniva.schjetne@vegvesen.no

Foto:Knut Opeide (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape