Du er her: Forsiden Prosjekter Vakre vegers pris 2016: Carl Berners plass, hedrende omtale

Vakre vegers pris 2016: Carl Berners plass, hedrende omtale


Hovedstadsområdet opplever en massiv befolkningsvekst. Det er en omforent, politisk beslutning at trafikkøkningen ikke skal føre til at biltrafikken øker. Veksten i transportvolumet skal løses ved satsing på kollektivtrafikk, sykling og gange.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2008–2010
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen Region øst
Rådgivere/konsulenter: Dronninga landskap, Sweco, Norconsult, Snøhetta
Entreprenør: Betonmast, Steen & Lund AS
Annet: Fotograf: Adam Sterling og Rainer Stange. Drift: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Juryens uttalelse
I den tette, indre byen er det begrenset tilgjengelig gateareal for å håndtere trafikken. I noen knutepunktet må det prioriteres hardhendt mellom ulike brukere.

Carl Berners plass er et slikt knutepunkt. Det storslagne byplangrepet ble lagt i Harald Hals’ generalplan i 1929 og bebyggelsen stod ferdig rett før krigen. Med trafikkveksten fra 60-tallet har plassen blitt mer nedslitt og trafikksituasjonen vanskeligere. Så seint som rundt år 2000 ble det arbeidet med en tunnel-løsning for å etablere to trafikkplan gjennom krysset. Dette ble heldigvis ikke gjennomført, og det ble satt i gang alternativsøk etter løsninger på gateplanet.

Den gjennomførte ombyg­gingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Den svakt rektangulære rundkjøringen, gjennomskåret av trikkelinjen i Trondheimsveien, er underordnet plassgeometrien. Alle signalanlegg inne i selve krysset er fjernet, det er fotgjenger­strømmene over gangfeltene som begrenser biltrafikken fra gatene rundt. Det er gjennomført nyplanting av gatetrær. Trikk, buss og fotgjengere har fått sterkt forbedrete vilkår på plassen. Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.

Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet videreføres i drift og vedlikehold i regi av Oslo kommune.

 

The redesign of the square and intersection as a green and modern public transport hub is a model example of deliberate, ambitious and environmentally friendly urban design. Pedestrians and public transport have been prioritised in line with political aims to avoid further growth in passenger car traffic.

 

 

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape