Du er her: Forsiden Prosjekter Vakre Vegers pris 2004 pris

Vakre Vegers pris 2004 - Prisvinner


Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS, tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Per Olsson (Statens Vegvesen) Christian Grymyr MNLA (Drammen kommune)
Anleggsgartner: Elvepark 1: Bjørn Bekkevold Anleggsgartnermester AS. Elvepark 2 og Nedre Strandgate: Steen & Lund AS Anleggsgartnermestere
Kunstner: Viel Bjerkeset Andersen
Arkitekt: Lene Basma Siebert

Nedre Strandgate - Elveparken - Bragernestunnelen, Drammen

JURYENS UTTALELSE
Et nedslitt veganlegg er omdannet til et funksjonelt, attraktivt og identitetsskapende område. Det er gjort med faglig forankring, estetisk sans, fantasi og skaperglede. Tunnelmassene var grunnlaget for å gi elvebredden tilbake til byens befolkning. I rundkjøringen inne i fjellet - en gedigen lysskulptur, «Sfæren», som omdanner et trafikalt stressområde til en spennende og god opplevelse. «Sfæren» er et modig og interessant kunstprosjekt. Elveparken og gaten, som ennå er et ungt anlegg, vil når trærne vokser til, fremstå som et storslagent element i bybildet. Omtanken for ulike behov og for alle typer brukere; de som sitter bak ratt, de som sitter på sykkel, de som vandrer og de som ønsker å bade i elven, gjør dette til et verdifullt anlegg.

JURY VAKRE VEGERS PRIS 2004
Birthe Marie Løveid, juryleder, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg Vegdirektør Olav Søfteland Kristine Røiri, Norske Arkitekters Landsforbund NAL Bjarne Aasen MNLA, Norske Landskapsarkitekters forening NLA Anne Ogner, TEKNA Mette Eggen MNLA, Miljøverndepartementet / Riksantikvaren

Fagsekretariatet:
Sunniva Schjetne og Alf Støle, Vegdirektoratet

Foto:Lars E. Sørli, Per Olsson (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape