Du er her: Forsiden Prosjekter Vadmyra Borettslag

Vadmyra Borettslag


Vadmyra BRL sto ferdigstilt i 1972. Inntil rehabiliteringen i 1996 var det et av de mest nedslitte og belastete boligområdet i Bergen. Borettslaget huser 552 leiligheter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Oppdragsgiver/Byggherre: Vadmyra Borettslag
Byggeår/Ferdigstilt: 1996 - 1999
Areal/Størrelse: Ca 11 000 m²
Kostnad inkl mva: 12 mill. kr
Prosjektansvarlig: William Bull MNLA
Anleggsgartner: Wikholm AS
Arkitekt: Forum Arkitekter AS v/ Sivilarkitekt Pål Jørgensen
Bygningene og uteanlegget ble rehabilitert samtidig. Formålet med prosjektet var å øke trivselen og å tilrettelegge for utvidet bruk av uteanlegget for barn og voksne. Ny utforming, nye materialer og ny beplantning har hevet standarden og gitt borettslaget den ansiktsløfting det behøvde. I dag er det blitt et attraktivt sted å bo både for eldre og barnefamilier.
Foto:William Bull (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape