Du er her: Forsiden Prosjekter Universitetsgata

Universitetsgata


Universitetsgata i Oslo sentrum går fra Karl Johans gate til St. Olavs plass. Gata er definert som kommunens akse i byen (Estetisk plan 2005). Rådhuset utgjør fondmotivet i sørlig retning, og lysfontenen som er under bygging på St. Olavs plass blir gatas fondmotiv mot nord.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Samferdselsetaten v/ Berit Hessel
Prosjektperiode: Høsten 2007 - våren 2008
Areal/Størrelse: Gaten er ca 400 meter lang
Prosjektansvarlig: SWECO Norge AS v/Mette Eng Pedersen
Ansvarlig landskapsarkitekt: SWECO Norge AS v/Kristin Aarskog og Cecilie Kure, begge MNLA
Samarbeidspartnere: Arkitektskap AS v/Tom Wassum
Forprosjektet utreder gatas trafikale forhold, og vurderer om deler av gata skal bygges om til gågate eller beholdes som kjøregate som i dag. Universitetsgata vil etter ombygging ha et fortausdekke av lyse granittheller og en kjørebane av smågatestein satt i buemønster. Forprosjektet inneholder en egen plan for universell utforming.
Foto:Christine Riiser Wist (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape