Du er her: Forsiden Prosjekter Ullbergparken lokalsenter

Ullbergparken lokalsenter - mulighetsstudie


Ullbergparken er en mulighetsstudie og illustrasjonsplan for et nytt lokalsenter. Parken ligger i nærheten av Indre Arna bydel. Prosjektet utgjør en del av en ny, større områdeutvidelse av byen Bergen, kalt Vårheia områdereguleringsplan.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Fortunen Arkitektur as
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune - Plan og geodata
Prosjektperiode: 2014
Areal/Størrelse: 10,64 hektar
Prosjektansvarlig: Fortunen AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Fortunen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Fortunen AS
Arkitekt: Fortunen AS

Ullbergparken ligger ned mot Ullbergvannet, som et naturlig amfi med flott utsikt nordover over vannet og innover dalen. Dette landskapsrommet har høy verdi, og planen ønsker å holde dette området uberørt. Landskapet for øvrig er relativt kupert og med karakteriske fjellformasjoner/nuter.

Plankravene for området tilsier at det skal etable­res et lokalsenter med 3000 boenheter, skole, barnehage, næring og idrettshall. Planen skal også inneholde torg/åpent byrom, andre fellesarealer, parkeringsplass, nærbutikk og servicefunksjoner og bussholdeplass. Området skal ha god kollektivdekning og tilrettelegges for bruk av sykkel. I mulighetsstudien er etablert et lite lokalsenter med sterk identitet, sentralt beliggende i området. Senteret inneholder et mangfold av fellesfunksjoner og oppholdsarealer, aktiviteter, etc.

Planen forholder seg til de viktige siktlinjene i området, og flere mindre grøntarealer fungerer som bindeledd til naturen. To større fellesarealer med diverse aktivitetssoner gir nærhet til vann. Det ene i nordenden av Ullbergvannet, og et annet som et basseng foran senteret, i forbindelse med elvas utløp i Ullbergvannet.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape