Du er her: Forsiden Prosjekter Turvei D6 Hovinbekken

Turvei D6 og åpning av sidebekk til Hovinbekken


Våren 2007 åpnet Friluftsetaten en 500 meter lang turveitrasè, og en 80 meter lang bekkestrekning ser igjen dagens lys. Veien er en del av turveinettet i Oslo fra marka til fjorden, og den er mye brukt til rekreasjon både av byens befolkning og beboere i området.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Bydel Bjerke mellom Brobekkveien og Refstadveien
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Friluftsetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2006-2007
Kostnad inkl mva: Ca 2 mill. kr
Prosjektansvarlig: Oslo kommune Friluftsetaten v/ Irina Telnes MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Oslo kommune Friluftsetaten ved Cecilie Kure, Irina Telnes, begge MNLA (turvei)
Entreprenør: Park og idrett Oslo KF
Anleggsgartner: Park og idrett Oslo KF

Deler av sidebekken til Hovinbekken er gjenåpnet og rehabilitert. Masser er fjernet for å få fram formen på den opprinnelige bekkedalen. Det er etablert terrengmurer langs turveitrasèen i råhogd rødlig granitt. Friluftsetaten har lagt vekt på å benytte stedegen vegetasjon av hensyn til biologisk mangfold både langs bekken og turveien.

Foto:Irina Telnes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape