Du er her: Forsiden Prosjekter Tunnel Ryfast - Solbakk

Tunnel Ryfast

- Solbakk, Rogaland

Fastlandsforbindelse til Ryfylke består blant annet av prosjektering av verdens lengste undersjøiske tunnel. Ryfast-Solbakk omfatter Ryfylkesiden av tunnelen som forbinder Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Strand kommune.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Byggeår/Ferdigstilt: 2005/2006
Trasé for den undersjøiske tunnelen er i hovedtrekk fastlagt gjennom tidligere planarbeid, men alternative traséer vurderes. Arbeidet med en ny reguleringsplan består hovedsaklig i å vurdere alternative lokaliseringer for dagsoneanleggene i tilknytning til Solbakktunnelen, samt å finne gode løsninger for disse. En av intensjonene har vært å skåne den grønne åsen for store inngrep, ved å legge tunnelportal i fylling i strandsonen. Kontoret har utformet helhetsplan for dagsoneanlegget, konstruksjoner og landskap.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape