Du er her: Forsiden Prosjekter Torggata

Torggata


Torggata er en av de historisk viktige ferdselsårene i Oslo og forbinder Grünerløkka med Oslo sentrum. Gata har status som sykkelgate. Målet med oppgraderingen har vært å skape et uhøytidelig byrom som ivaretar det sosiale livet i gata, de historiske verdiene og å sikre et godt samspill mellom de ulike trafikantgruppene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: 5400 m2
Kostnad inkl mva: 32 mill. kr
Prosjektansvarlig: Oslo kommune, Bymiljøetaten ved Linn Løvik Francis og Aslaug M. Vassbotn
Ansvarlig landskapsarkitekt: Oppdragsledere for Sweco Norge AS: Oddrun Helen Hagen og Marc Ebhardt
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marc Ebhardt, Amund Johne MNLA, Cecilie Kure MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS: plan, byggesak, vei, trafikk, VA, elektro, gatevarme, arkitektur/konstruksjon, geo- og miljøteknikk
Entreprenør: Steen & Lund AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys Arkitekturpris 2015

Gata er designet med brede fortau som gir plass for bevegelse, opphold og næringsvirksomhet. Kjørebanen er 4 meter bred og kryssene er innsnevret. Syklister og gående er prioritert og biltrafikk er blitt begrenset.

Gatetverrsnittet er asymmetrisk. På nordsiden er fortauet 2 meter bredere, og her er det lagt inn møbleringsfelt og vareleveringslommer i tillegg til gangsonen. Inntrykket av den historiske symmetrien i gata reetableres gjennom fargebruken i belegget og midtstilt belysningsarmatur. Lyse granittheller i gangsonen er kombinert med sort, prikkhamret smågatestein i møblerings- og vareleveringssoner og i kjørebanen. Natursteinsbelegningen tilfører gata tekstur og flott fargespill som varierer med værforholdene. Overflatebehandlingen sikrer et trillevennlig dekke.

Det er plantet en rekke med tempeltre, Ginko biloba, mellom Youngstorget og Ring 1. I dette og øvrige kvartaler er det satt ut benker og sykkelstativ.

 

Foto:Oddrun Helen Hagen. Asymmetrisk gatetverrsnitt balanseres ved fargebruken i dekket. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape