Du er her: Forsiden Prosjekter Torggata

Torggata


Torggata er en av de historisk viktige ferdselsårene i Oslo og forbinder Grünerløkka med Oslo sentrum. Gata har status som sykkelgate. Målet med oppgraderingen har vært å skape et uhøytidelig byrom som ivaretar det sosiale livet i gata, de historiske verdiene og å sikre et godt samspill mellom de ulike trafikantgruppene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: 5400 m2
Kostnad inkl mva: 32 mill. kr
Prosjektansvarlig: Oslo kommune, Bymiljøetaten ved Linn Løvik Francis og Aslaug M. Vassbotn
Ansvarlig landskapsarkitekt: Oppdragsledere for Sweco Norge AS: Oddrun Helen Hagen og Marc Ebhardt
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marc Ebhardt, Amund Johne MNLA, Cecilie Kure MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS: plan, byggesak, vei, trafikk, VA, elektro, gatevarme, arkitektur/konstruksjon, geo- og miljøteknikk
Entreprenør: Steen & Lund AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys Arkitekturpris 2015

Gata er designet med brede fortau som gir plass for bevegelse, opphold og næringsvirksomhet. Kjørebanen er 4 meter bred og kryssene er innsnevret. Syklister og gående er prioritert og biltrafikk er blitt begrenset.

Gatetverrsnittet er asymmetrisk. På nordsiden er fortauet 2 meter bredere, og her er det lagt inn møbleringsfelt og vareleveringslommer i tillegg til gangsonen. Inntrykket av den historiske symmetrien i gata reetableres gjennom fargebruken i belegget og midtstilt belysningsarmatur. Lyse granittheller i gangsonen er kombinert med sort, prikkhamret smågatestein i møblerings- og vareleveringssoner og i kjørebanen. Natursteinsbelegningen tilfører gata tekstur og flott fargespill som varierer med værforholdene. Overflatebehandlingen sikrer et trillevennlig dekke.

Det er plantet en rekke med tempeltre, Ginko biloba, mellom Youngstorget og Ring 1. I dette og øvrige kvartaler er det satt ut benker og sykkelstativ.

 

Foto:Amund Johne. I gatekryssene har granittdekket fått grovere overflate som et fartsreduserende tiltak. Ved gangfelt er det varselfelt for blinde og svaksynte. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape