Du er her: Forsiden Prosjekter Torget på Berkåk

Torget på Berkåk


Torget på Berkåk rammes inn av bygninger på tre sider. Her ligger bl.a. bank, butikker og Frivillighuset. Rett forbi torget går E6, og mange passerer Berkåk daglig. Målet med prosjektet har vært å skape både en lokal møteplass og et sted som kan benyttes som stoppested på veien.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Berkåk, Rennebu kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Rennebu kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2006-2008
Areal/Størrelse: 1400 m2
Kostnad inkl mva: 8 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Arkitektgruppen Cubus
Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Merete Gunnes, Katrine Lone Bjørnestad, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: NODE (statikk), Rådgivningsgruppen AS (Byggeledelse)
Entreprenør: Ekren Entrepenør AS
Underleverandører: Torslaft as Tredekke, Rennebu Granitt, Heimdal Betong Hoveddekke. Norfax. Lysmast Philips, LED lyskastere

Det er lagt vekt på å involvere lokale næringer, som lafteindustri, steinbrudd og kraftlag. Torget er lagt med kvadratiske, lys grå granittheller. Den lokale, hvite Rennebugranitten er lagt inn i hovedbelegget som staver og i store flak som utgjør en scene. Fra scenen risler et vannløp ned i et grunt basseng, som speiler omgivelsene og himmelen. På ett felt er det lagt et belegg i tre. Her er det brukt avkapp fra den lokale
laftenæringen. Trestokker i ulike dimensjoner er lagt ut som trebrostein og danner et mykt dekke som er behagelig å gå på. Lysmasten er så høy at den synes fra E6. Slik kan nysgjerrigheten til forbipasserende vekkes og de vil stoppe opp. Masten er laget i massivtre. LED-lys skinner gjennom blå plexiglassplater og lyser opp torget.?

Foto:Axel Nitter Sømme (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape