Du er her: Forsiden Prosjekter Torget i Sand

Torget i Sand


LANDSKAPSFABRIKKEN vant i 2008 arkitektkonkurransen om utforming av torget i Sand. Sand er Suldal kommunes kultursentrum og trafikale knutepunkt. Vår ambisjon har vært å styrke kontakten mellom tettstedet og sjøen og å bedre publikums tilgang til vannet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Sand i Suldal, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Suldal kommune
Prosjektperiode: 2008-
Dette skjer i et åpent og robust torg, skapt for å ivareta ulike behov og aktiviteter. Torget skal være attraktivt, innbydende og vakkert, med tydelige identitetsskapende elementer. Planforslaget rommer en sjenerøs promenade på fergekaia, som på sikt skal forlenges langs Sands sjøfront. Uensartet og utflytende bebyggelse rundt torget er vevet fastere sammen med eldre trehusbebyggelse og eksisterende gatestruktur, i en plan som rydder opp og tydeliggjør funksjoner og arealbruk.
Foto:LANDSKAPSFABRIKKEN (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape