Du er her: Forsiden Prosjekter Tordenskiold terrasse

Tordenskiold terrasse, Oslo


Tordenskiold Terrasse er en ny adkomst til Eidsvolls plass og Spikersuppa fra Stortingsgata. En slik adkomst har vært etterspurt i mange år, og Hovedstadsaksjonen gjorde det mulig å realisere denne.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Aaste Gulden Sakya MNLA Bjarne Aasen MNLA (bistand kunstner)
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Kostnad inkl mva: Kr. 1,4 mill (anleggsdel) + Kr. 1,5 mill (kunstnerisk bearbeiding)
Prosjektansvarlig: Jan Reime Kristiansen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Thomas Thiis-Evensen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Aaste Gulden Sakya MNLA og Bjarne Aasen MNLA (bistand kunstner)
Entreprenør: Norsk Utemiljø AS
Kunstner: Jon Gundersen
Adkomsten er et trappe- og rampeanlegg som skjærer seg inn i eksisterende gangvei og allé. Selve terrassen skjærer seg inn i en liten gressbakke i bakkant, og herfra fører en gangvei opp til Spikersuppa. Tordenskiold Terrasse har fått kunstnerisk bearbeiding av Jon Gundersen. Plassgulv og murverk er utført i røykengranitt. På murverket er det montert skulpturer i polert groruditt. Begge bergartene er typiske for Oslofeltet.
Foto:Jan Reime Kristiansen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape