Du er her: Forsiden Prosjekter Tonstad skule

Tonstad skule


Tonstad skule er kombinert barne- og ungdomsskole. Skolen ligger sentralt på Tonstad, i søndre del av Sirdal kommune. Tonstadbadet er også en del av skoleanlegget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Sirdal
Oppdragsgiver/Byggherre: Sirdal kommune v/Steinar Haugen
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2008-2011
Areal/Størrelse: 20 daa
Kostnad inkl mva: ca. 10,5 mill. kr.
Ansvarlig landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): bar bakke landskapsarkitekter as
Rådgivere/konsulenter: Arentz- og Kielland as, EL-prosjektering as og Rivco as
Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene as
Arkitekt: Opprinnelig skolebygg og svømmehall er tegnet av Brandsberg-Dahl arkitektkontor, ombyggingen er tegnet av Filter arkitekter as v/Knut Brandsberg-Dahl

Sirdal er en relativ smal dal med en slyngende elv i bunnen av dalen. Dalsiden er terrasserte elveavsetninger som til dels er dekket av furuskog. Synlig fjell er knudrete og går i grå og brune toner. Skolen ligger på en slik terrasse, hevet over elva og idrettsanlegget på nedsiden. Tomta er flat med en skråning mot sør og et furuholt i vest. Skolen har deltatt aktivt i planleggingen, og elementer i skolegården ble valgt ut av elevene selv, etter en fellesbefaring til skoler i Stavanger-området.
Ombyggingen av skolen og svømmehallen innebar at skolebygget ble utvidet i grunnflate og at utearealet kunne tilrettelegges med separate skolegårder for de yngste og de eldste. Som «megler» mellom elevene og skolegårdene ble det valgt å plassere inn et stort dobbeltklatretårn.
All nødvendig terrassering eller heving av terreng er gjort i gabionkasser med stein fra sandtak i området. Slik blir fargene i fjellet gjenspeilet i skoleanlegget. De fleste andre konstruksjoner er gjort i heltre og farget med jernvitriol.

Foto: Nils Petter Dale og bar bakke as (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape