Du er her: Forsiden Prosjekter Tempe sykehjem og oms

Tempe sykehjem og omsorgsboliger


Anlegget består av sykehjem (24 plasser) og omsorgsboliger (64 plasser) samt aktivitetssenter med kafé, dagsenter, administrasjon m.m. Hagen utgjør ca 11 mål inkl. adkomst og parkering.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Oppdragsgiver/Byggherre: Trondheim kommune og Trondheim Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2001-2003
Areal/Størrelse: 11 600 m² (utomhusareal)
Kostnad inkl mva: 6 mill. kr
Anleggsgartner: Søbstad AS
Kunstner: Merete Morgenstjerne/Anne Berit Nedland og Irene Rasmussen
Arkitekt: HRTB arkitekter
Utformingen har vektlagt:
. hagepreg
. frodig vegetasjonsbruk: vintergrønt, blomstring, bær, robuste stauder
. samspill bygg/uterom, inne/ute
. variert uteromskarakter
. rikt stinett
. samlingssteder/lune steder
. rennende vann (bekk, dam)
. årstidsvariasjoner
. aktiviserende element (sjakk, bærhage, plantekasser)

Kunstnerisk utsmykning er fordelt på flere punkter i hagen; den er med å skape og understreke steder i anlegget. Når vi blir eldre, blir «aksjonsradiusen» vår mindre. De områder vi beveger oss på eller oppsøker blir færre og ligger nærmere der vi bor. I forhold til øvrige deler av livet, skal våre behov dekkes innenfor et langt mindre område. Dette ligger til grunn for vårt arbeid med anlegget; her skal det på sett og vis leves et mer komprimert og intenst liv enn i de fleste andre landskap vi er med å bygge.
Foto:Kristina Brunsson/Sigrid Vasseljen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape