Du er her: Forsiden Prosjekter Telenorsenteret, Kokstad

Telenorsenteret, Kokstad


Tomten for Telenorsenteret på Kokstad ligger i det store kultur-landskapet som er typisk for denne delen av Fana. Landskapsarkitekten valgte å gi utomhusanlegget en urban side vendt mot Fleslandsveien der hovedinngangen er, og en grønn side opparbeidet med kulturlandskapets elementer vendt ut mot beitelandet i syd.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Telenor Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2000-2001
Ansvarlig landskapsarkitekt: Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Arkitekt: Pedersen & Ege Arkitekter / Bjerk & Bjørge AS
Ved adkomsten til bygget møter man en stor brolagt plass, og går så videre over på "Almenningen", som løper gjennom bygget fra adkomstsiden til hagesiden, belagt med skiferheller. Et stort vannarrangement følger denne "Almenningen" fra oppkommet ved den store bronseskulpturen "Verdenstreet" på sydsiden av bygget, gjennom glassgaten til adkomstplassen. For å dempe trafikkstøy fra Fleslandsveien er plassert 12 stålsøyler i bassenget nærmest vegen. Disse sender vannet i en sektor utover bassenget og skaper en motstøy mot trafikkstøyen.

Det store parkeringsdekket er brutt opp med store plantekasser, dekket med brede bøkehekker og eføy som bunndekke.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape