Du er her: Forsiden Prosjekter Telenor Fornebu

Telenor Fornebu


Vi har søkt å integrere Telenors nye kontorbygg i landskapet ved å plante en åpen furuskog over gressletter på hele tomta.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Telenor Eiendom Fornebu
Byggeår/Ferdigstilt: 1999 -2003
Areal/Størrelse: 130 daa - parken115 da, torget 15 daa
Kostnad inkl mva: 120 mill. kr
Anleggsgartner: Søbstad AS og Steen og Lund AS
Kunstner: Daniel Burén (installasjon på torget)
Arkitekt: NBBJ/HUS/PKA Architects
Knust kalkskifer fra byggegropa er brukt til terrengbygging og fremstilling av vekstmasse for å unngå unødig massetransport og gi et riktig jordsmonn for kalk-furuskogen. Mange plantefelt med små planter ble benyttet for å gi en tett romlig virkning av skogen allerede etter kort tid. Torget ligger som en lysning i skogen mellom kontorfløyene, og er prosjektets viktigste møteplass og offentlige rom. Torget har grus- og granittdekke med presis romdannende vegetasjon langs fasadene. Daniel Buréns søyler danner en additativ romlig struktur over hele plassen.
Foto:Erik Brekke og Alf Haukeland (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape