Du er her: Forsiden Prosjekter Tanum kirkegård

Tanum kirkegård


Tanum kirkegård er en sentral del av kulturlandskapet på Tanum-platået, et kulturlandskap som er av nasjonal betydning. Kirkegården omkring middelalderkirken er bygget ut i flere trinn.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Oppdragsgiver/Byggherre: Bærum kommune
Kunstner: Billedhogger Asbjørn Andresen
Nærmest kirken, avgrenset av en vakker steinmur, finner en den eldste delen som et veldefinert landskapsrom omkring kirken. Utenfor er det skapt et samspill mellom det naturlige landskapet og gravplassen. Tidligere utvidelser ble utformet av landskapsarkitektene i Bærum kommune. Utvidelsen på 90-tallet, og en forestående fullføring av kirkegården i 2002 - 2004, er utformet av Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA.

Kirkegården har en hovedvekt av urnegraver. Det er satt av et eget område for urner som settes ned anonymt. Billedhoggeren Asbjørn Andresen har utformet en vakker skulptur som en del av landskapsformen på gravplassen.

Tanum kirkegård ble tildelt Bærum kommunes pris for god byggeskikk i 2000.

Foto:Morten I. Kerr, Sundt & Thomassen AS Landskapsarkitekter MNLA (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape