Du er her: Forsiden Prosjekter Svinningbekken: Fra g

Svinningbekken

- Fra grøft til vannspeil

Den lille Svinningbekken renner ut i Stangebekken, Lirengbekken, Ramneselva, Storelva, Aulielva og til slutt Byfjorden i Tønsberg. Mikrovassdraget er lagt i rør og bekken har mistet sitt navn på samtlige eiendommer, bortsett fra på én.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Stange Gjestegård, Ramnes. Re kommune i Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Berit Stange
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Prosjektperiode: Dammene: 2005. Plantingene: 1984-2006
Areal/Størrelse: Vassdrag 260 m, med 3 meter fall. Park 4 mål
Kostnad inkl mva: Kr 100 000 + dugnad kr 50 000. Finansiert av Landbruksavdelingen v/Fylkesmannen i Vestfold
Rådgivere/konsulenter: ISS Landscaping AS ved Stein Anders Sundbye
Entreprenør: Saging: Ingar Ellefsrød. Graving: Erling Vermelid.
Arkitekt: Per-Olav Hagen sivilarkitekt MNAL
Samarbeidspartnere: Snekker: Odd Skadsem / Damkroner: Steinar Wegger
Der er Svinningbekken demmet opp med sju terskler som skaper vannspeil og småfosser av det tidligere grøftevannet. Anlegget fungerer som fangdammer for utslipp i landbruket. Kulpene vil bli fine gyteplasser for frosk og salamander, hvis vannet holder seg reint. Fossnes Kunst og Håndverkssenter satte ut 7 små salamandere, 5 hunner og 2 hanner, våren 2006. Det er satt ut benker og bygd klopper for vår komfort. Det er plantet en komposisjon av sted-egne edelløvtrær, som forvandler beitet om til en fruktbar lund på Ramnessletta. Svinningbekken inngår som én av flere parkattraksjoner på gjestegården. Området er åpent for publikum, men gjerdet inn som sauebeite om sommeren.
Foto:Rainer Stange (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape