Du er her: Forsiden Prosjekter Storøya grendesenter

Storøya grendesenter


Storøya grendesenter ligger på den tidligere flystripa vest på Fornebu. Grendesenteret innholder barnehage, barneskole, SFO, arbeidstreningssenter, flerbrukshall, bordtennishall, familiesenter, bibliotek og kafé.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Trondheim
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Fornebu, Bærum kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: HENT AS/Bærum kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Prosjektperiode: 2006-2009
Areal/Størrelse: 40 daa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Rambøll, Trondheim
Rådgivere/konsulenter: Rambøll
Entreprenør: HENT AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Kunstner: Thomas Nordström og Annika Oskarsson
Arkitekt: Kvadrat arkitektkontor AS

Utearealene er varierte og inneholder blant annet flere lekeområder og oppholdsområder, et stort amfi med en liten scene, bålplasser, gapahuk, plantekasser og drivhus. Det er også lagt til rette for to fotballbaner, 100-meters løpebaner, skatebane og flere andre idrettsaktiviteter. Viktige forutsetninger i prosjektet har vært natur og miljø og universell utforming. Materialvalg og plantevalg er gjort med særlig tanke på dette. Overvannet fra tomta fordrøyes via et underjordisk fordrøyningsmagasin, og planter er valgt med utgangspunkt i stedegent plantemateriale.

Foto:Elin Katharina Hille From (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape