Du er her: Forsiden Prosjekter Storøya, Fornebu

Storøya, Fornebu


Storøya Friområde er utformet på den tidligere rullebanen på Fornebu. Det opprinnelige kulturlandskapet er bygget opp på nytt, men i stilisert form.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Fornebu, Bærum kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Vest: Bærum kommune, Øst: Statsbygg, Oslo kommune
Prosjektperiode: 2002-2007
Areal/Størrelse: Vest: 37 daa, Øst: 150 daa
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk, Rune Vik, Simen Gylseth, Knut H. Wiik, Håvard Strøm, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Vest: Hjellnes Consult, Øst: Norconsult
Entreprenør: Skanska
Anleggsgartner: Steen & Lund
Arkitekt: Element arkitekter / Thor Solbjør
Finansieringskilde/sponsor: Vest: Bærum kommune, Øst: Statsbygg, Oslo kommune

Terrenget er formet med elliptiske koller og et skrånende terreng mot sør for å gi utsikt mot sjøen. Nye, brede badebukter er skåret ut i de gamle fyllmassene. Friområdet grenser mot naturreservatene Storøykilen og Koksabukta. Mot disse er det etablert 50-100 meter brede buffersoner, beplantet for å skjerme det rike og sårbare fuglelivet. 500.000 m3 overskuddsmasser fra flyplassen er renset og gjenbrukt i det nye landskapet. 150.000 nye planter er etablert i ulike plantesamfunn. Den sentrale delen av friområdet har grasbakker, utsiktskoller, fuglekikkertårn, ballsletter, badestrender og en paviljong med publikumsfasiliteter. Badeplassen ligger ytterst på Storøyspissen.

Foto:Bjørbekk & Lindheim (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape