Du er her: Forsiden Prosjekter Steinsskogen gravlund

Steinsskogen gravlund


Tomta besto av åpne åkrer omkranset av åsrygger med tett skog. Mange naturvernområder og kulturminner bevares og innarbeides i planene. Gjennom hele prosjekteringen var verneaspektene, tomtens topografi og vegetasjon styrende.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Oppdragsgiver/Byggherre: Bærum kommune, Bærum kirkelige fellesråd
Areal/Størrelse: ca. 135 daa
Kostnad inkl mva: 30 mill. kr
Entreprenør: Marthinsen & Duvholt AS
Arkitekt: Stein Halvorsen AS (klokketårn og driftsbygg)
Annet: Steinarbeid av Tranby AS
Kontrasten mellom åpne gravfelt og tett vegetasjon, ble hovedtema for gravlunden. Alle gravfeltene er åpne felter omkranset av tett skog. Funksjoner som parkering, driftsbygg, driftsgård, kontor, seremonibygg osv. er lokalisert langs en lang natursteinsmur. Muren er orientert som åsryggene og terrengdragene på tomten.

De åpne, flate jordene er benyttet til kiste- og urnefelt. På åsryggene er det bare urnefelt. Gravfeltene er store på åkrene, mindre i skogen. For å oppnå samme preg på kiste- og urnefeltene, er urnegravene større enn vanlig (2 x 2,5 m). Gravlunden har noen steder store sammenhengende gravfelt. Her er gravminnene smalere og mer høyreiste enn det som er vanlig.

Foto:Grindaker AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape