Du er her: Forsiden Prosjekter Steinkjer Torg

Steinkjer Torg


Hovedelementet i utformingen av Steinkjer Torg er et enhetlig gulv som samler torgarealet til ett rom og knytter kirkebygget til samfunnshuset.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Trondheim
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Oppdragsgiver/Byggherre: Steinkjer kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2007
Areal/Størrelse: 5500 m²
Kostnad inkl mva: 12 mill kr
Prosjektansvarlig: RAMBØLL region Midt Norge
Anleggsgartner: Kurt Bye AS
Kunstner: Magnar Gillberg (vannkunst)
Gulvet etableres ved bruk av gangbaneheller, mens forplassen til kirken får mørkt granitt-belegg. En fontene i skjæringspunktet mellom de ulike dekkene fungerer som fokuspunkt og aktiviserende element på torget. Ved brofoten etableres en portal bestående av to plasser med smågatesteinsbelegg. Vertikale strukturer som møblering og espalierer forbinder torget med elverommet. Sekundær rominndeling og aksentuering for øvrig i anlegget blir i stor grad ivaretatt av trerekker med benker. Trafikkarealet med pullerter og utfreste spor i betongdekket knytter torget til Rismelparken.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape