Du er her: Forsiden Prosjekter Steinhjulet i Modalen

Steinhjulet i Modalen


Modalen er landets nest minste kommune (350 innbyggere), og er en del av et spennende fjord- og fjell-landskap i Hardanger. Kommunen lever av vannkraft, samt utskiping av sand. Steinhjulet er en spiralformet landskapsformasjon av sand, planlagt i 1997. Den måler ca. 30 m i diameter, og har en spiralformet vandresti mot toppen (lengde ca. 250 m). Skråningene følger sandas naturlige skråningsvinkel, og er tilgrodd med gras.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS
Kategori: Land-art
Oppdragsgiver/Byggherre: Modalen kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 1995-98
Areal/Størrelse: 15.500 m²
Kostnad inkl mva: 450 000 kr
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): William Bull MNLA, Anne Kristin Irgens MNLA
Prosjektet er direkte inspirert av den amerikanske landart-tradisjonen på 70-tallet, og er en parallell til f.eks. Robert Smithsons arbeid. Han interesserte seg nettopp for store industrielle landskap med store masseuttak.

Formasjonen har en aktiv og interessevekkende form. Den er selvstendig og åpen for assosiasjoner, ved ikke å ligne på noe av tilsvarende størrelse i miljøet. Den er en mulig spennende vandreopplevelse.

Den refererer direkte til sandproduksjonen, og er selv en sandkonstruksjon, beliggende nær utskipningsstedet.

Formen er evighets- eller tidssymbol (spiralen, den lange vandringen), men samtidig sårbar for tidsdimensjonen (sanden er utsatt for erosjon).
Foto:Forum Arkitekter AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape