Du er her: Forsiden Prosjekter Stedsutvikling Myrvoll stasjon

Stedsutvikling Myrvoll stasjon


Myrvoll stasjon ligger sentralt i Oppegård. Planområdet er på 390 daa og skal bygges ut med ca. 5-800 boliger, lokalsenter, skole og barnehage. Stedsutviklingen skal baseres på framtidsrettede og miljøvennlige prinsipper.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Oppegård
Oppdragsgiver/Byggherre: JM Norge AS
Prosjektperiode: 2011 -
Areal/Størrelse: 390 daa
Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Kittelsen Røberg, Christina Krohn Skjæveland og Marianne Thomassen, alle MNLA
Arkitekt: HRTB Arkitekter

Ambisjonsnivået er at Myrvoll stasjon skal bli et referanseområde for stedsutviklingsprosjekter av tilsvarende størrelse. Viktige premisser for planarbeidet er at landskapskvaliteter som furukollen og våtmarksområdene skal være med å gi Myrvoll stasjon en særegen identitet også etter utbyggingen.
Prosjektet omfatter tett samarbeid med oppdragsgiver og kommunen. Stedsanalyse, masterplan og skisseprosjekt er under ferdigstillelse.  Målet er politisk behandling av område- og detaljreguleringsplanen høsten 2012.

Foto:Landskaperiet AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape