Du er her: Forsiden Prosjekter Søndre Slagen kirkegård

Søndre Slagen kirkegård


Utvidelsen består av to kistegravfelt, samt en mer hensiktsmessig løsning av driftsgården og adkomst for drift. Den eksisterende kirkegården består i sin helhet av skogstrær spredt på store flater.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Tønsberg
Oppdragsgiver/Byggherre: Tønsberg kirkelige fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2008-2011
Areal/Størrelse: 7500 m2
Kostnad inkl mva: ca. 9 mill. kr., inkludert sanering av spillvannsledning til kirken.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker as
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker as
Rådgivere/konsulenter: AS Civitas, VA Consult AS, Hjellnes consult AS
Entreprenør: Marthinsen & Duvholt AS
Anleggsgartner: Håkonsen og Sukke landskapsentreprenør AS
Samarbeidspartnere: AS Civitas

I utvidelsen var det viktig å holde fast på dette enkle prinsippet, og samtidig sørge for at det åpne åkerlandskapet rundt kunne oppleves fra kirkegården. Det ble derfor tynnet i buskkratt, samtidig som det ble plantet lerk, bjørk og eik. Solide steingjerder er satt opp som avgrensing av kirkegården og inngangene har fått nye porter. I tillegg nye vannpostplasser med enkle, støpte murer som står i stil med kirkens funksjonalistiske arkitektur.?

Foto:Grindaker as (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape