Du er her: Forsiden Prosjekter Solbergtårnet rasteplass

Solbergtårnet rasteplass


Visjonen for Solbergtårnet rasteplass er at det skal være et landemerke for de veifarende, en annerledes rasteplass som gir den besøkende uventede opplevelser. Den skal være en verdig inngangsportal til de omkringliggende kulturminner, gi den besøkende viktig kunnskap om dem, skape undring og et ønske om å utforske områdene nærmere.
Prosjektfakta
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Solbergkrysset, kryss E6 / fv 110, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen/Østfold fylkeskommune - byggherre; Statens vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2004-2009 (idéfase - forprosjekt - byggeplanfase inkl. politiske behandlinger)
Areal/Størrelse: 13 900 m2
Kostnad inkl mva: Totalkostnad inkludert planlegging/prosjektering; 50,2 mill (2010-kroner)
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/Kristin Berg MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Statens vegvesen v/Kristin Berg MNLA og Østfold fylkeskommune v/Lars Ole Klavestad
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Statens vegvesen v/Kristin Berg MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco v/Karin Anja Arnesen og Per-Jo Treimo, Saunders arkitektur v/Todd Saunders, grafisk designer Camilla Holcroft
Entreprenør: Veidekke AS
Anleggsgartner: Steinmiljø AS
Underleverandører: Wienerberger AS
Arkitekt: Saunders arkitektur
Samarbeidspartnere: Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg Kommune, Fredrikstad kommune
Ide og initiativtaker: Østfold fylkeskommune
Prosjektgruppe: Rolv-Atle Bråten - Østfold fylkeskommune, Lars Ole Klavestad - Østfold fylkeskommune, Unni Mathiesen - Sarpsborg kommune, Inger A. Lund - Sarpsborg kommune, Bjørn Heidenstrøm - Fredrikstad kommune
Finansieringskilde/sponsor: Statlige midler, bompenger, fylkeskommunale og kommunale midler

I dette landskapet har det bodd og ferdes mennesker i flere tusen år. Her finnes landets største konsentrasjon av helleristninger, og innenfor et forholdsvis lite areal ligger mange av de mest kjente gravfeltene, festningsverk, middelalderkirker og herregårder i Norge.

Målsettingen var å forene god formgiving, god landskapstilpasning og kvalitet i materialvalg med et interessant innhold. Visjonen har vært retningsgivende for alle beslutninger underveis.

Formidlingen av kulturminnene er en integrert del av arkitekturen og det kunstneriske uttrykket. Tema for utstillingen er «tiden og landskapet».

Foto:Nils Petter Dale (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape