Du er her: Forsiden Prosjekter Skytebaner Ulven leir

Skytebaner Ulven leir


I 2008 satte Forsvarsbygg i gang arbeid for å oppgradere skytebaneanlegget på Ulven og rydde opp i det gamle forurensede området. Tre nye skytebaner ble anlagt; en skytebane på 100 meter med standplasshus, en langbane på 240 meter, samt en 180 graders kortholdsbane på 25 meter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Beliggenhet: Os, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Forsvarsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2008-2010
Areal/Størrelse: 14 000 m2
Kostnad inkl mva: 34,6 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Arkitekt Haakon Rasmussen, 3RW Arkitekter
Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS v/Arne Smedsvig MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Stina Karlsson
Rådgivere/konsulenter: Sweco AS, NODE rådgivende ingeniører AS, Multiconsult AS
Entreprenør: Drange Maskin AS
Arkitekt: 3RW Arkitekter

Banene har frittstående beskyttelsesvegger slike at alle tre kan benyttes samtidig. 9000 kubikkmeter forurenset masse ble gravd opp og kontrollert. Lukket inne i vanntette depot ble massene gjenbrukt og formet som kulefangervoller rundt anlegget. Landskapsmessig var det en stor utfordring å utforme og innpasse anlegget med kulefangervoller i opptil 9 meters høyde. Anlegget var nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris for 2011 som 1 av 4 prosjekt.

Foto: Smedsvig landskapsarkitekter (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape