Du er her: Forsiden Prosjekter Skøyen torg

Skøyen torg


Næringsbygget mellom Karenslyst allé og jernbanen ved Skøyen stasjon ble ferdigstilt i 2013. Torget foran hovedinngangen og fortauet langs Karenslyst allé er opparbeidet som en del av prosjektet. Området utgjør siste del av en lang bygge- og utviklingsperiode i området.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Skøyen Næringsbygg AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2007-2013
Areal/Størrelse: 4000 m2
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS
Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og Trafikk AS, Electronova AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS
Arkitekt: ARCASA Arkitekter AS
Priser i konkurranser: Prosjektet har mottatt Cityprisen 2015
Annet: Foto: Damian Heinisch

Den tidligere taxiholdeplassen er erstattet av et offentlig uterom som knytter sammen Karenslyst allé og arealene under jernbanebrua. Området er utviklet i nært samarbeid med byggherre og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Intensjonen har vært å skape et solid og varig byrom for ferdsel og opphold. Torgområdet med gjennomgående sykkelvei var på forhånd fastlagt i reguleringsplanen. I prosjektet inngikk utarbeiding av plan for rammesøknad, detaljprosjekt/byggeplan og oppfølging av byggearbeider. Torgets belegg tar utgangspunkt i materialbruk og mønster i Jernbaneverkets tidligere opparbeidede arealer. Det er benyttet granittplater av lys granitt og basalt. Benker og lave murer i basalt underdeler rommet og skaper rom for uteservering langs fasadene. Hovedsykkelveien ligger nedsenket gjennom torgområdet. Fortauet langs Karenslyst allé har belegg av lyse granittplater og snøsmeltingsanlegg.

 

Foto:Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape