Du er her: Forsiden Prosjekter Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø


Skoltebyen kulturmiljø omfatter en rekke kulturminner og fornminner knyttet til den skoltesamiske (østsamiske) bosetningen i Neiden i Finnmark.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Sør-Varanger, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Sametinget
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2014-2016
Areal/Størrelse: 750 m2
Kostnad inkl mva: 1,5 mill. kr
Prosjektansvarlig: VERTE landskap
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ai Narita
Entreprenør: Mietinen Bygg AS
Anleggsgartner: Mietinen Bygg AS

Blant disse finner vi det ortodokse St. Georgs kapell og tilhørende gravplass, samt flere gammetufter, fiskeplass og særegne landskapstrekk som er fredet.
Den tradisjonelle fiskeplassen for Käpäläfiske (kastenotfiske) er en viktig del av kulturmiljøet ved Neiden­elva. Fiskeplassen er mye besøkt i sommersesongen når det fiskes laks med kastegarn i Neidenfossen. Besøkende måtte sikres mot å falle i elva, og anlegget gjøres universelt tilgjengelig. Dette er løst med nye gangveger og gangbro av tre. Gangbroen lander på en sirkelrund støpt betongflate ved fiskeplassen. Her finnes stativer for oppheng av laks. Utformingen gir gode muligheter for fotografering og deltakelse uten å gå i veien for fiskerne.
Det ble også bygd et nytt toalettbygg med universell adkomst og tilgjengelighet for alle. Tiltakene ble gjennomført med minimale inngrep i naturmiljøet.

 

 

Foto:VERTE landskap (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape