Du er her: Forsiden Prosjekter Skansen park

Skansen park


I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg har Statens vegvesen bygget en ny bypark rett utenfor Trondheim sentrum. Trafikkmønsteret er lagt om, den nye vegen er lagt i tunnel under parken, og kanalen og hele området har blitt samlet til en park.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Skansen, Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
Byggeår/Ferdigstilt: 2008-2009
Prosjektperiode: 2007-2009
Areal/Størrelse: 23 000 m2
Ansvarlig landskapsarkitekt: Selberg Arkitektkontor AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Neil van Est MNLA, Marius Unnerud og Stan Szwalek
Anleggsgartner: Pan Landskap AS

Den gamle adkomsten til Skansen har blitt gjort om til parkens hovedakse, som trekker de besøkende ned i parken. Langs denne er det plantet en allé, med sitteplasser under kronene, rhododendron-planting rundt og med utsikt mot Munkholmen i Trondheimsfjorden. Denne hovedaksen er hentet fra Trondheimsutstillingen i 1930, som parken og bygningene ble bygget til. Aksen avsluttes med en staselig granitt-trapp som markerer overgangen mellom aksen og festplassen på havna.

I tilknytning til parken er det kulturhus for barn og unge, restaurant, lokaler og båtplasser for seilforeningen som generer liv og røre. Det er lagt til rette for varierende bruk, med åpne gressflater, utsiktspunkt, skjermede sitteplasser, scene med amfi og grill- og bålplasser.

I parken inngår også Kongens bastion fra Cicignons byplan. Denne terrengformen har blitt rettet opp og istandsatt.

Foto:Selberg Arkitektkontor AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape