Du er her: Forsiden Prosjekter Skansemyren barnehage

Skansemyren barnehage


Skansemyren barnehage ligger på en hylle i fjellsiden opp mot Fløyen, høyt hevet over Bergen sentrum. Tomten er kupert og befinner seg i overgangen mellom etablert bebyggelse og urørt natur.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2014–2017
Areal/Størrelse: 2 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 5 mill. kr
Prosjektansvarlig: Bergen kommune  v/Sophie Dedekam Kryvi
Ansvarlig landskapsarkitekt: Nina Dybwad
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Dybwad og Johan Abrahamsson MNLA
Entreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS
Anleggsgartner: Landås Hage og Boligservice AS
Arkitekt: HLM arkitektur
Annet: Fotograf: Pål Hoff

En lav bygningskropp i tre binder sammen de ulike nivåene og etablerer gode, skjermede utearealer mot sørvest. Fra en stram utside løses bygget opp i mindre bygningsvolum i møtet med lekearealet, og kontakten mellom innvendige og utvendige lekeareal poengteres både gjennom utforming og materialbruk. 

Den bratte, smale tomten gir store arealmessige utfordringer, men også muligheter. Alle flater er utnyttet til fulle, med tydelig soneinndeling som skiller aktiv og sanselig lek. Nærmest bygget skapes et univers for de minste barna, med sand, vann og lune tredekker. Herfra legges et treamfi og en klatreskråning opp mot neste nivå, som igjen rommer mer aktiv lek. Gjerder i tre skjermer det øverste platået for vind, men små tittehull gir likevel mulighet for en fantastisk utsikt over innseilingen til Bergen. Barnehagen har også tilgang til et separat, pedagogisk område, tilrettelagt med dyrkingsmuligheter og aktiviteter som stimulerer kreative, nysgjerrige og utforskende små barn.

Skansemyren kindergarten is located on a hillside, high above the city center of Bergen. The building joins various levels, and contact between the interior and exterior play area is emphasized both through design and material use. The outdoor playscape is organized with opportunities and activities that stimulate creative, curious and exploring children.

 

Foto:Pål Hoff (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape