Du er her: Forsiden Prosjekter Seljordtårnet

Seljordtårnet


Forteljingane om Sjøormen er tatt vare på gjennom muntleg tradisjon frå 1750. Kunstprosjektet «Into The Landscape» inneheld fire kunstinstallasjonar rundt Seljordsvatnet. Hovudverket er «Sjøormtårnet».
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Grenland AS
Kategori: Land-art
Beliggenhet: Seljordsvatnet
Oppdragsgiver/Byggherre: Seljord kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: 315 m2 gangbrygge i tre, 430 m2 tårnområde, 11550 m2 turveg og kulturlandskap (skjøtsel)
Kostnad inkl mva: 3 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Feste Grenland AS og Springer Kulturstudio
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Feste Grenland AS v/Tone Telnes MNLA og Jarle Svendsen (ing,)
Rådgivere/konsulenter: Sweco avd. Seljord
Entreprenør: Skorve Entreprenør
Underleverandører: Iguzzini, Dyrud Elektro
Kunstner: Rintala Eggertsson
Arkitekt: Rintala Eggertsson
Samarbeidspartnere: Seljord Næringslag, Nordigard Bjørge, Seljord Kunstforening, Seljord Camping
Ide og initiativtaker: Feste Grenland AS og Springer Kulturstudio
Prosjektgruppe: Harriet Slaaen, Tone Telnes, Gunn Marit Christenson, Torhild Grøstad, Solveig Abrahamsen, Leiv Bjørge, Dagur Eggertsson, Olav Kåsa
Finansieringskilde/sponsor: KRD, Koro, Seljord kommune, Telemark fylkeskommune, Telemark Utviklingsfond, Seljord Næringslag, Skorve Entreprenør, Sweco, Iguzzini
Annet: Del av eit fireårig stadutviklingsprosjekt «Seljord og sogene» der kunst og arkitektur vert bruka som virkemiddel for å skape attraksjon og formidle usynlege lag i landskapet

 Dei to store furutrea gjev forankring i landskapet. Tilkomsten er ei svinga trebrygge over våtmarka. På tvers av tilkomstretninga ligg plattforma med tårnet. Denne avsluttar vandringa gjennom kulturlandskapet, dannar fysisk grense mellom land og vatn, og psykisk grense mellom det kjende på land og det ukjende i vatnet. Tårnet er bygd av tre. Fasaden er kledd med skråstilt, ståande spaltepanel, for å sleppe inn ljoset og gje sanseinntrykk frå naturen omkring, på veg opp i tårnet.

Foto:Dag Jenssen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape