Du er her: Forsiden Prosjekter «Seljord og sogene»

«Seljord og sogene»


«Seljord og sogene» er eit bygdeutviklingsprosjekt der fysisk tilrettelegging saman med kunst, kultur, opplevingar og formidling av immaterielle spor og forteljingar, skal brukast aktivt som strategisk virkemiddel i utvikling av staden Seljord.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Seljord, Vest-Telemark
Oppdragsgiver/Byggherre: Seljord kommune
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: Seljord sentrum og Seljordsvatnet
Kostnad inkl mva: Kostnadsrekna til 20 millionar kr.
Prosjektansvarlig: Harriet Slaaen, plan- og næringssjef
Ansvarlig landskapsarkitekt: Feste Grenland AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Feste Grenland AS
Kunstner: Springer Kulturstudio AS
Arkitekt: Rintala Eggertson Architects
Samarbeidspartnere: Kulturaktørar og næringsliv i Seljord
Ide og initiativtaker: Feste Grenland AS v/Tone Telnes MNLA og Springer Kulturstudio AS v/Gunn Marit Christenson
Finansieringskilde/sponsor: Seljord kommune, Telemark Fylkeskommune, Kommunal- og regionaldepartementet m.fl.
Annet: Eit utviklingsprosjekt for stadutvikling - kunstproduksjon - kartfesting av sogelandskap
Seljord og øvre Telemark har ein rik og levande forteljartradisjon. Den immaterielle kulturarven er ein viktig del av landskapsopplevinga i området. Ei viktig kjerne i prosjektet er forteljingane knytt til landskapet. Gjennom bruk av moderne teknologi og medveten utvelging og formgjeving av opplevingspunkt, skal prosjektet formidle Seljord sine soger: både dei gamle segnene og dei nye samtidssogene.

Foto
1. På utvalde punkt langs Seljordsvatnet skal soga om Sjøormen formidlast gjennom stadtilpassa utkikkspunkt/kunstinstallasjonar, der forteljingane kan lastast ned via mobiltelefon. Foto: David Fjågesund. 

2. Steinbrygga på Firingfjøro gjev tilgang til og utsyn over vatnet. Foto: Tone Telnes. 

3. Kartfesting av soge-landskap. Ill: Tone Telnes
Foto:David Fjågesund (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape